TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI

 

Rok szkolny 2018/2019 – I półrocze

HARMONOGRAM ZEBRAŃ

 

PONIEDZIAŁKI – klasy I,

WTORKI – klasy II – III, oddziały przedszkolne,

ŚRODY – IV a, b, c, e – V – VI – VII

CZWARTKI – IV d, f, g, h, i, j – VIII, IIIG

 

 

 

1.

 

Zebranie organizacyjne

 

 

10-11-12-13 września 2018

 

 

2.

 

Omówienie najważniejszych spraw dydaktyczno-wychowawczych

 

 

 

22-23-24-25 października 2018

 

 

3.

 

Informacje o przewidywanych ocenach śródrocznych

 

 

3-4-5-6 grudnia 2018

 

 

 

4.

Wywiadówki

Podsumowanie I semestru

 

 

 

7-8-9-10 stycznia 2019