Szkoła Podstawowa w Białych Błotach

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI

Rok szkolny 2018/2019 – I półrocze

HARMONOGRAM ZEBRAŃ

PONIEDZIAŁKI – klasy I,

WTORKI – klasy II – III, oddziały przedszkolne,

ŚRODY – IV a, b, c, e – V – VI – VII

CZWARTKI – IV d, f, g, h, i, j – VIII, IIIG

1.

Zebranie organizacyjne

10-11-12-13 września 2018

2.

Omówienie najważniejszych spraw dydaktyczno-wychowawczych

22-23-24-25 października 2018

3.

Informacje o przewidywanych ocenach śródrocznych

3-4-5-6 grudnia 2018

4.

Wywiadówki

Podsumowanie I semestru

7-8-9-10 stycznia 2019

 

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.