Wśród uczniów biorących udział z klas piątych najlepsze wyniki uzyskali: Szymon Tobiś- I miejsce w województwie oraz 11 miejsce w kraju, Zuzanna Szymczak- II miejsce w województwie oraz 104 miejsce w kraju oraz Julianna Piasecka- III miejsce w województwie oraz 331 miejsce w kraju.

Wśród uczniów z klas szóstych najwyższe wyniki uzyskali; Kajetan Nurczyński- I m. w województwie oraz 19 m. w kraju, Mateusz Staroń- II m. w województwie oraz 41 m. w kraju oraz Martin Essumanmensah- III m. w województwie oraz 107 miejsce w kraju. Wszystkie wymienione osoby otrzymają dyplomy z a uzyskanie bardzo dobrych wyników w konkursie.

Najlepsze wyniki wśród uczestników z klas siódmych uzyskali: Timur Malimonienko- I m. w województwie oraz 271 m. w kraju, Adrian Poborczyk- II m. w województwie oraz 271 m. w kraju, a także Zofia Kowalewska- 3 m. w województwie oraz 480 m. w kraju.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i już zapraszamy do kolejnej XIX edycji konkursu, która odbędzie się w przyszłym roku szkolnym.

Szkolny koordynator konkursu

Agnieszka Babiuk-Jabłońska