Szkoła Podstawowa w Białych Błotach

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

3 września 2018

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 – 31 grudnia 2018

Ferie zimowe

 

14 – 27 stycznia 2019

Egzamin gimnazjalny

 

10-11-12 kwietnia 2019

Egzamin ósmoklasisty

 

15-16-17 kwietnia 2019

Wiosenna przerwa świąteczna

 

18 - 23 kwietnia 2019

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (propozycja)

 

2 listopada 2018

2 maja 2019

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

21 czerwca 2019

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.