Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach leży w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim. Nasza gmina Białe Błota leży tuż obok Bydgoszczy.

Na naszą szkołę składają się dwa budynki: budynek A i budynek B.

 

 

W budynku A znajduje się:

 • 9 sal dla uczniów z klas II – III,
 • 15 izb dla uczniów z klas IV – VI,
 • 2 pracownie komputerowe,
 • Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej,
 • biblioteka,
 • świetlica,
 • sala gimnastyczna, salki gimnastyki korekcyjnej,
 • gabinet pedagoga, psychologa, logopedy,
 • gabinet terapii pedagogicznej,
 • gabinet pielęgniarki,
 • gabinet stomatologa,
 • Izba Tradycji,
 • Izba Patrona,

W budynku B znajduje się:

 • 8 sal lekcyjnych,
 • 1 sala komputerowa,
 • świetlica, sala zabaw,
 • sala gimnastyczna,
 • stołówka,
 • gabinet terapii.


Nasza Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach jest szkołą dużą. Ale to nie przeszkadza w tym, aby być szkołą otwartą i przyjazną dzieciom.
Naszym nadrzędnym celem jest bezpieczny i twórczy rozwój uczniów.


Działamy w oparciu o program wychowawczy i stworzony przez nas szkolny DEKALOG.  


W szkole jest pielęgniarka i stomatolog.  Uczniowie biorą udział w licznych akcjach profilaktycznych. Uczymy się również udzielania pierwszej pomocy.    Biorąc udział w rządowym programie „Owoce w szkole” poznajemy zasady zdrowego stylu życia. W szkole powstały klasy z rozszerzonym wychowaniem fizycznym z zakresu sportów gimnastycznych.            

W naszej szkole wszyscy uczniowie, którzy tego potrzebują mają dodatkowe zajęcia rozwijające ich szanse edukacyjne. Są to zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne, psychoedukacyjne, z muzykoterapii, dla dzieci z dysleksją.                     

Ważne miejsce zajmują zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania uczniów. Szkoła realizuje projekt „Dziecko i sztuka”.  Mamy 31 kół zainteresowań, m.in: plastyczne, taneczne, techniczne, teatralne, instrumentalne, matematyczne, przyrodnicze, dziennikarskie, polonistyczne, językowe, komputerowe. Działają 2 chóry szkolne – NUTKI i CHANSON, które realizują Ogólnopolski Program Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska”.  
11 naszych uczniów realizuje indywidualny program nauki dla uczniów szczególnie uzdolnionych.  Bierzemy udział w wielu konkursach, zawodach, wystawach, na których zdobywamy liczne nagrody i wyróżnienia.                                    
Możemy pochwalić się też dobrymi wynikami na sprawdzianie  po klasie VI. W ostatnich latach uczniowie osiągnęli staniny  6 i 7 (wyżej średni i wysoki).      

W szkole odbywa się dużo imprez, konkursów i zabaw. Również w soboty jest gwarno i wesoło. W ramach Aktywnych Sobót odbywają się zajęcia sportowe, warsztaty artystyczne, muzyczne. Bardzo często są to szkolne biwaki.      

Ważne miejsce w naszej szkole zajmują edukacja patriotyczna i kultywowanie tradycji. W ramach projektu historycznego odbyła się adopcja zabytku – grobu powstańca wielkopolskiego Antoniego Grygiela.               

W 2012 roku mija 10. rocznica nadania szkole imienia Juliusza Verne’a. To patron, który reprezentuje ponadczasowe wartości. Rozwijanie zainteresowań nauką, zdobywanie nowych doświadczeń, wdrażanie do współdziałania, pomysłowości. To nasz Patron uczy, że warto marzyć i te marzenia realizować.

 

sala gimnastyczna korytarze szatnie

Biblioteka Biblioteka Biblioteka Biblioteka Biblioteka sala zerówki sala zerówki sala zerówki sala I - III sala IV - VI sala IV - VI salka gimnastyki korekcyjnej salka gimnastyki korekcyjnej gabinet pedagoga gabinet logopedy świetlica Izba Tradycji Izba Tradycji gabinet pielęgniarki gabinet stomatologa

1.jpg 9.jpg 24.jpg 28.jpg 30.jpg 34.jpg 36.jpg 40.jpg 48.jpg 51.jpg 57.jpg 45.jpg 33.jpg 4.jpg gabinet logopedy świetlica Izba Tradycji Izba Tradycji gabinet pielęgniarki gabinet stomatologa