Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

Autorytet Mariana Rejewskiego

domyślna zaślepka

Autorytet Mariana Rejewskiego

 

Podsumowanie

 

w konkursie brało udział 146 uczniów, 44 uczniów z klas 1-3 i 102 z klas starszych.

 

Komisja konkursowa w składzie:

Dyr. Danuta Ferenstain, Danuta Wilczarska-Szafarczyk, Agniszka Rogóż, Danuta Trusiło-Rybiałek, Edyta Ramian, Mariola Grewling

 wytypowała trzy nagrody w każdej ktegorii wiekowej, oraz przyznała wyróżnenia.

Laureaci

w kategorii wiekowej klas 1-3 – portret M.Rejewskiego

I miejsce- Małgorzata Trajder 2a

 

II miejsce – Zuzanna Muszyńska 2c

 

III miejsce- Jerzy Dudzyński 2e

 

III miejsce- Zuzanna Łukaszewska 2e

 

Wyróżnienia:

 

Nikodem Lejdward 2a 

 

Oliwia Adamska 2a

 

Maja Waruszewska 2a

Seweryn Jaroch 2c

Kaja Karczewska 2a

 

Laureaci

w kategorii wiekowej klas 4-8 – plakat

I miejsce- Zuzanna Szymczak 7b 

II miejsce- Zalewski 4a 

II miejsce- Nicholas Słabolepszy 4e

III miejsce- Sara Szober 7i

III miejsce- Zofia Adamska 7b

Wyróżnienia:

 

Amelia Wesołowska 7f?

Paulina Pudlich 7b

Julianna Piasecka 7b

 

Zofia Adamska 7b 

 

Amelia Łukaszewska 7a

 

Laura Skrzynecka 7g 

 

Amelia Ruśniak 4a

Szymon Karpiński 4b

 

Natalia Napora 7j

Krzysztof Banaszewski 7f

Wiktoria Migdalska 7e

 Wiktoria Fackowska 7f

Jakub Szkopiak 4d

Wiktoria Nalazek 7c

Aleksander Kopaczewski 7h