Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

BabaLuda

Klasy Ia i Id wspólnie wybrały się na wycieczkę do Wiejskiego Gospodarstwa Edukacyjnego –  BabaLuda na wiejskie wykopki – Święto Pieczonego Ziemniaka. Dzieci zapoznały się ze specyficznym charakterem gospodarstwa, karmieniem, pojeniem i dojeniem zwierząt (doiły kozę). Poznały prace gospodarskie jesienią na wsi. Odbyło się tradycyjne kiszenie kapusty z udziałem dzieci. Uczniowie zapoznali się ze starymi narzędziami rolniczymi używanymi niegdyś do uprawy ziemniaków i innych roślin okopowych.

 

Najciekawszą atrakcją była wizyta na polu ziemniaczanym i wspólne wykopywanie ziemniaków. Gospodarz zaprosił nas również do degustacji placków ziemniaczanych.  Na zakończenie zajęć dzieci wykonały piękne stworki ziemniaczane.

 

Wychowawcy

Monika Bordon, Mariola Kmieć

{PPGALLERY}{/PPGALLERY}