Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

Białe Błota, dnia 09.02.2022 r. KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

domyślna zaślepka

Białe Błota, dnia 09.02.2022 r.

KOMUNIKAT

DYREKTORA SZKOŁY

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach informuje, że rekrutacja do klas I na rok szkolny 2022/2023 będzie prowadzona w terminie od 21 marca do 01 kwietnia 2022 roku.

Rekrutacja będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Zasady rekrutacji oraz informacje o stosowaniu systemu elektronicznego podamy w następnym komunikacie. 

 

Danuta Ferenstain – Dyrektor szkoły