Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

BYDGOSKA DOLINA ŚMIERCI

W pierwszych miesiącach niemieckiej okupacji Pomorze było tym regionem Polski, w którym nazistowski terror przybrał najbardziej brutalną formę. Niemieckie represje wobec ludności Bydgoszczy charakteryzowało wyjątkowe nasilenie, co uczyniło z miasta jeden z symboli niemieckich okrucieństw popełnianych w okupowanej Polsce.

Jesienią 1939 roku, z powodu przepełnienia ciałami masowych grobów przygotowanych w Tryszczynie czy Borównie, Niemcy zaczęli się rozglądać za nowym miejscem na przeprowadzanie zbiorowych mordów. Ich wybór padł na wąską i krętą dolinę, leżąca pomiędzy drugim a trzecim wzniesieniem Wzgórz Miedzyńskich, znajdującą się w odległości około 12 kilometrów na północny wschód od Bydgoszczy. Pierwszą egzekucję mieszkańców Bydgoszczy przeprowadzono w fordońskiej  Dolinie Śmierci 10 października 1939 roku, a kolejne odbywały się aż do 26 listopada 1939 roku.

Większość ofiar „Doliny Śmierci” stanowili przedstawiciele polskiej i żydowskiej inteligencji oraz duchowieństwa katolickiego. Fordońska Dolina Śmierci jest największą zbiorową mogiłą na terenie Bydgoszczy, a zarazem stanowi najbardziej znany symbol martyrologii mieszkańców miasta w czasie II wojny światowej. Historycy nie są w stanie ustalić, ilu Polaków i Żydów zostało zamordowanych w Dolinie Śmierci, co wynika w dużej mierze z faktu, iż nie odnaleziono żadnych udokumentowanych źródeł owej zbrodni. Najbardziej prawdopodobna liczba ofiar wynosi od 1200 do 1400 Polaków i Żydów.

W minioną sobotę uczniowie naszej szkoły pod opieką pani Anny Olkowskiej i pani Edyty Ramian zwiedzali bydgoską  Dolinę Śmierci. Uczniowie poznali miejsce męczeńskiej śmierci tych, którzy oddali życie dla lepszej przyszłości ukochanej Ojczyzny.

{PPGALLERY}{/PPGALLERY}