Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

Drodzy Rodzice!

domyślna zaślepka

Drodzy Rodzice!

Od 31 stycznia do 27 lutego 2022 roku zmienia się organizacja pracy szkoły. Przechodzimy na tzw. tryb hybrydowy.
Oddziały przedszkolne oraz klasy 1-2-3-4 kontynuują naukę stacjonarnie, klasy 5-6-7-8 realizują zajęcia zdalnie.

W trosce o zdrowie oraz minimalizując ryzyko zakażenia dzieci uczęszczających do naszej szkoły przypominamy, że:

 • Obowiązkiem rodziców jest przyprowadzanie do przedszkola i szkoły dzieci tylko zdrowych.
 • Nie przyprowadzamy dzieci, które: 
  • mają katar, kaszel, gorączkę (nie dotyczy alergii),
  • są przeziębione lub chore,
  • są w trakcie leczenia antybiotykowego,
  • mają inne objawy, które mają znamiona przeziębienia lub choroby.
 • Zakażenia i infekcje mnożą się lawinowo i przechodzą na pozostałe dzieci.
 • Lepiej dziecko zatrzymać w domu, niż doprowadzić do zakażenia, a przez to do izolacji lub kwarantanny całej grupy czy klasy.

Jeżeli dziecko źle się poczuje w czasie pobytu w przedszkolu i szkole, nauczyciel ma OBOWIĄZEK poinformować o tym rodzica a rodzic ma OBOWIĄZEK odebrać dziecko z przedszkola i szkoły!

Przypominamy również o zaopatrzeniu dzieci w maseczki zasłaniające usta i nos, które używane są na terenie szkoły w przestrzeniach wspólnych.

Z wyrazami szacunku

Danuta Ferenstain