Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

DZIEŃ OTWARTY

DZIEŃ OTWARTY

16 lutego 2019 roku w naszej szkole odbył się „Dzień Otwarty” dla dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020 rozpoczną naukę w oddziałach przedszkolnych i klasach pierwszych. Dzieciom towarzyszyli rodzice oraz rodzeństwo. Spotkanie rozpoczęła dyrektor szkoły pani Danuta Ferenstain, która serdecznie przywitała przybyłych gości i opowiedziała o funkcjonowaniu placówki. Następna część spotkania to zwiedzanie szkoły i rozmowy z dyrekcją, nauczycielami oraz specjalistami (pedagogiem, psychologiem, logopedą). 

W tym roku, podczas dnia otwartego naszej szkoły, na dzieci czekała wyjątkowa atrakcja – gra terenowa, podczas której dzieci wykonując zadania, zdobywały pieczątki. Każdy stempelek w dzienniczku świadczył o posiadaniu szczególnych umiejętności – zwinności, szybkości, logicznego myślenia, wyobraźni, siły oraz kreatywności. Na końcu na wszystkich uczestników zabawy czekała mała niespodzianka. Mamy nadzieję, że nasi mali goście miło będą wspominać ten dzień i naszą szkołę!

 {ppgallery}{/ppgallery}