Dla rodziców

 TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI

 Rok szkolny 2018/2019

HARMONOGRAM ZEBRAŃ

PONIEDZIAŁKI – klasy I,

WTORKI – klasy II – III, oddziały przedszkolne,

ŚRODY – IV a, b, c, e – V – VI – VII

CZWARTKI – IV d, f, g, h, i, j – VIII, IIIG

 

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI

 

Rok szkolny 2018/2019

 

 

 1.

 Zebranie organizacyjne

 

 10-11-12-13 września 2018

 2.

Omówienie najważniejszych spraw dydaktyczno-wychowawczych

 

22-23-24-25 października 2018

 

 3.

 Informacje o przewidywanych ocenach śródrocznych

 

3-4-5-6 grudnia 2018

 

 

 4.

Wywiadówki

Podsumowanie I półrocza

 

7-8-9-10 stycznia 2019

 

 5.

 Informacje o postępach uczniów

 

 11-12-13-14 marca 2019

 6.

 Informacje o przewidywanych ocenach rocznych

 

 13-14-15-16 maja 2019

JADŁOSPIS 03.06.2019 r. – 18.06.2019 r.

 

Poniedziałek 03.06.2019 r.

Zupa ogórkowa, pierogi z mięsem, surówka z białej kapusty z koperkiem.

Wtorek 04.06.2019 r.

Zupa wiśniowa z makaronem, bitki schabowe, ziemniaki z pietruszką, fasolka na parze.

Środa 05.06.2019 r.

Botwinka, klopsiki w sosie koperkowo – warzywnym, ziemniaki z pietruszką.

Czwartek 06.06.2019 r.

Zupa brokułowa, łazanki z kiełbaską, grzybami i kapustą.

Piątek 07.06.2019 r.

Zupa pomidorowa, ryba z pieca, surówka z młodej kapusty, ziemniaki z koperkiem.

 

Poniedziałek 10.06.2019 r.

Zupa kalafiorowa z ziemniakami, kopytka z gotowaną kapustą.

Wtorek 11.06.2019 r.

Zupa pieczarkowa, gołąbki inaczej w sosie pomidorowym, ziemniaki z pietruszką.

Środa 12.06.2019 r.

Zupa koperkowa, sztuka mięsa w sosie chrzanowym, letnia surówka, ziemniaki.

Czwartek 13.06.2019 r.

Zupa fasolowa, kurczak w sosie chińskim, ryż.

Piątek 14.06.2019 r.

Zupa krem ziemniaczana, naleśniki z twarogiem i sosem owocowym.

 

 

Poniedziałek 17.06.2019 r.

Zupa brokułowa, sos boloński z makaronem i warzywami na parze.

Wtorek 18.06.2019 r.

Kotlet drobiowy, mizeria z rzodkiewki i ogórka, ziemniaki, woda owocowa.

 

 

 

Jadłospis może ulec zmianie

Płatność za obiady w maju 2019

20 dni x 6 zł = 120,00 zł

Małgorzata Jurek

608 103 088

 

 

 

 

 

SMACZNEGO !!!

 

Obiady gotowane zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.

 

 Szanowni Rodzice!

Mam przyjemność przekazać Państwu najważniejsze informacje dotyczące organizacji pracy naszej szkoły w roku szkolnym 2018/2019

Adres Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne’a: 86-005 Białe Błota, budynek A

ul. Centralna 27, tel./fax: 52 381 40 11, budynek B, ul. Czysta 2, tel./fax: 52 381 47 77,

budynek C, ul. Czerska 10, tel. 666852735 (świetlica)

Adres strony internetowej: www.spbb.pl, e-mail: sekretariat.spbb@wp.pl, dyrektor@spbb.pl,

Dyrektor szkoły: Danuta Ferenstain

Wicedyrektorzy: Zdzisław Napora, Bernadetta Drzewiecka, Renata Karwowska, Joanna Załęgowska

Kalendarz roku szkolnego:

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 3 września 2018 r.

Świąteczna przerwa zimowa: 23-31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe: 14-27 stycznia 2019 r.

Świąteczna przerwa wielkanocna: 18-23 kwietnia 2019 r.

Zakończenie roku szkolnego: 21 czerwca 2019 r.

Wakacje: 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

Dni wolne od nauki: (propozycje)

2 listopada 2018 – piątek Dzień Zaduszny

2 maja 2019 r. - czwartek

30 maja 2019 - Dzień Dziecka – piątek

Klasyfikacja

śródroczna:

- Rada klasyfikacyjna – 03 stycznia 2019 r.

roczna:

- Rada klasyfikacyjna – 10 czerwca 2019 r.

Próbny egzamin gimnazjalny i po klasie 8:

Listopad 2018

Egzamin gimnazjalny:

10-11-12 kwietnia 2019

Egzamin ósmoklasisty:

15-16-17kwietnia2019

Rekolekcje Wielkopostne

Termin ustali ks. proboszcz parafii pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Białych Błotach

Godziny pracy:

1. Sekretariaty – od poniedziałku do piątku – 7:30 – 16:00.

2. Biblioteki – według grafiku zamieszczonego obok biblioteki.

3. Specjaliści - pedagog, psycholog, logopeda – godziny dyżurów na www.

6. Świetlica – od poniedziałku do piątku od 6:30 do 17:00

7. Pielęgniarka – 9.45–15.00 – budynek A, 8.00-12.00 – budynek B,

8.00–9.30 - budynek C,

8. Stołówka wydaje obiady w godz.11:35–14:00; cena obiadu – 6,00 zł

Przerwy obiadowe: 11.30-11.45, 12.30-12.50. 13.35-13.50

 

Ważne informacje

 

  1. W klasach IV-VII oraz II-III GIM. obowiązuje wyłącznie dziennik elektroniczny. W klasach I-III nadal obowiązują dwa rodzaje: papierowy i elektroniczny.
  2. Wysokość składki ubezpieczeniowej wyniesie 40 zł/rok szkolny/1osoba. Wszelkie dane dotyczące polisy podane zostaną do końca września.
  3. Prosimy o bezwzględne przestrzegania Regulaminu dowożenia zamieszczonego na stronie internetowej szkoły.
  4. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych tylko po okazaniu pisemnej prośby rodziców, osobiście przez rodziców lub osobę przez nich upoważnioną pisemnie (koniecznie z adnotacją „biorę odpowiedzialność za powrót dziecka…”),
  5. Uczeń może zostać zwolniony z zajęć wychowania fizycznego jedynie na wniosek lekarza oraz po wydaniu decyzji przez dyrektora szkoły (podanie do dyrektora szkoły wraz z zaświadczeniem lekarskim).
  6. Rodzice deklarują w formie pisemnej udział dziecka w lekcjach religii, etyki bądź łącznie religii oraz etyki. Ocena z religii i etyki jest wliczana do średniej ocen.
  7. Prosimy, aby uczniowie nosili odpowiedni strój do szkoły, od października obowiązuje obuwie zmienne. Prosimy o podpisywanie odzieży oraz odbieranie pozostawionej w szatni odzieży i obuwia. Prosimy o przestrzeganie regulaminu szatni.
  8. Prosimy, aby uczniowie dojeżdżający do szkoły rowerami używali kasków, odblasków oraz zabezpieczali swoje pojazdy.
  9. W szkole uczniowie nie korzystają z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. W uzasadnionych przypadkach umożliwia się uczniom korzystanie z telefonów w obecności nauczyciela lub korzystania z telefonów szkolnych.

10.  Prosimy rodziców o nieblokowanie jezdni, na której zatrzymują się autobusy szkolne!

11.  Informujemy, że parkingi szkolne przeznaczone są dla pracowników szkoły.

 

Z wyrazami szacunku

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna szkoły

 

1.

Zebranie organizacyjne

10-11-12-13 września 2018

2.

Omówienie najważniejszych spraw dydaktyczno-wychowawczych

22-23-24-25 października 2018

3.

Informacje o przewidywanych ocenach śródrocznych

3-4-5-6 grudnia 2018

4.

Wywiadówki

Podsumowanie I półrocza

7-8-9-10 stycznia 2019

5.

Informacje o postępach uczniów

11-12-13-14 marca 2019

6.

Informacje o przewidywanych ocenach rocznych

13-14-15-16 maja 2019

 

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

3 września 2018

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 – 31 grudnia 2018

Ferie zimowe

 

14 – 27 stycznia 2019

Egzamin gimnazjalny

 

10-11-12 kwietnia 2019

Egzamin ósmoklasisty

 

15-16-17 kwietnia 2019

Wiosenna przerwa świąteczna

 

18 - 23 kwietnia 2019

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (propozycja)

 

2 listopada 2018

2 maja 2019

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

21 czerwca 2019

Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019:
Przewodniczący Rady Rodziców - Krzysztof Kozłowski
Z-ca Przewodniczącego - Łukasz Wyszomirski
Z-ca Przewodniczącego - Magdalena Drzymulska
Skarbnik - Agnieszka Kamecka
Sekretarz - Małgorzata Szmigielska
Wszelkie informacje na temat działalności Rady Rodziców oraz terminy zebrań Rady Rodziców znajdziecie Państwo na stronie: www.facebook.com/radarodzicowbialeblota
Nr konta Rady Rodziców:

BS O/Białe Błota

21 8142 1020 0005 0920 2000 0001

Wysokość składki na radę Rodziców wynosi 50 zł na dany rok szkolny (na rodzinę). Jest to składka dobrowolna.
 
 
 
 
 Informujemy, że każdy oddział klasowy jest uprawniony do otrzymania zwrotu w wysokości 30% środków wpłaconych na konto Rady Rodziców. Klasa otrzyma zwrot po złożeniu stosownego wniosku. Kwota ta może zostać wykorzystana przez klasę w dowolny sposób. 
 
 
 
 
 

 

 

NIEZBĘDNIK – ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY