W związku z decyzją podjętą przez Rząd dotyczącą zamknięcia szkół i placówek oświatowych informujemy, że  płatności z marca będą rozliczane w kwietniu.


 

NOWY NUMER KONTA: 23 1940 1076 3150 2043 00000000

 

 

Obiady gotowane zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.