DYSLEKSJA - WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW DO PRACY Z DZIEĆMI W WIEKU SZKOLNYM

Jeśli Wasze dziecko ma trudności w czytaniu i pisaniu pamiętajcie, że błędy, które popełnia najprawdopodobniej nie wynikają z roztargnienia czy lenistwa, lecz mogą być objawem dysleksji.

Jak prowadzić ćwiczenia:

  • najlepiej codziennie przez 25-30 minut,
  • spokojnie, cierpliwie, w miłej atmosferze, docenić wysiłek dziecka,
  • zachęcić je do dalszej pracy,
  • ważna jest systematyczność i konsekwencja rodziców.

Ćwiczenia czytania:

Głośne czytanie nie powinno trwać dłużej niż 10 -15 minut, resztę może dziecko czytać po cichu.

Dorosły pilnuje by dziecko czytało uważnie, dokładnie, powoli, całymi wyrazami, uwzględniając kropki i przecinki. Rodzic kontroluje głośne czytanie dziecka, taktownie poprawia jego błędy.

Po każdym czytaniu dziecko zawsze musi opowiedzieć, co przeczytało. Gdy opowiadanie sprawia mu trudność, należy zadawać pytania pomocnicze.

Wskazane są ćwiczenia czytania tekstów, które nie są w podręczniku ucznia, ale muszą być zrozumiałe dla niego, ciekawe, napisane dużym drukiem. (Polecam podręczniki napisane wg innego programu niż ten, który jest realizowany w szkole dziecka –do kupienia w księgarniach "Taniej książki").

Jeśli dziecko czyta dłuższą czytankę zadaną w szkole i widzimy, że jest już zmęczone nie zmuszamy go do dalszego czytania. Czytamy mu głośno czytankę do końca, a gdy odpocznie namawiamy do dalszego czytania.

 

Ćwiczenia pisania:

Ćwiczenia pisania powinny być prowadzone systematycznie, za każdym razem dziecko pisze w zeszycie datę.

Dziecko pisze w zeszycie w cienką linię ołówkiem (błędy wymazuje gumką) lub piórem (błędy wymazuje korektorem).W zeszycie nie powinno być żadnych skreśleń, żeby uczeń nie przyswajał sobie w pamięci wadliwego obrazu graficznego wyrazu.

Jeśli trzeba zaczynamy od pisania sylab otwartych (np. ma, na, lu, ce, zo, si, ty) lub prostych wyrazów. Wskazane jest by dziecko najpierw ułożyło sylabę lub wyraz z liter ruchomego alfabetu (do kupienia w sklepach zabawkowych).

Pisanie z pamięci, możemy ćwiczyć, gdy dziecko umie już zapisać i odczytać różne wyrazy. Zdania do pisania powinny być odpowiednio dobrane, nie za trudne. Dziecko czyta jedno zdanie, liczy zawarte w nim wyrazy i wymawia je głośno. Omawia z rodzicem pisownię trudniejszych wyrazów. Kilkakrotnie czyta całe zdanie i zapamiętuje. Zdanie zasłania i pisze z pamięci. Odsłania, sprawdza zapis i ewentualnie poprawia.

Ćwiczenia doskonalące pisanie np. układanie i zapisywanie zdań z podanymi wyrazami, uzupełnianie brakujących wyrazów w tekście, układanie rozsypanek wyrazowych lub sylabowych, kończenie rozpoczętych zdań, pisanie odpowiedzi na pytania lub układanie pytań do tekstu.

Pisanie krótkich ćwiczeń ortograficznych (opanowanie jakiejś zasady lub zapamiętanie trudniejszego wyrazu). Rozwiązywanie zagadek, rebusów i krzyżówek o odpowiednim stopniu trudności.

W razie pytań zapraszamy na konsultację z pedagogami szkolnymi w trakcie dyżurów.