REGULAMIN XI GMINNEGO KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK

„HEJ, KOLĘDA, KOLĘDA!”

BIAŁE BŁOTA 2020 R.

 1. XI Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek „Hej, kolęda, kolęda!” rozpocznie się w dniu 18 stycznia  2020 r. o godzinie 9.00 w auli Szkoły Podstawowej im. Mariana Rejewskiego

w Białych Błotach.

 1. Patronat nad konkursem sprawuje Wójt Gminy Białe Błota – Pan Dariusz Fundator.
 2. Organizatorem konkursu jest – Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach.
 3. Cele konkursu:

- rozbudzenie talentów wokalno-instrumentalnych,

- kultywowanie tradycji śpiewania najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek,

- integracja dzieci i młodzieży z gminy Białe Błota.

 1. Zasady uczestnictwa w konkursie:

Konkurs jest imprezą otwartą, w której mogą brać udział wykonawcy (soliści i małe zespoły do 7 osób, zespoły klasowe, chóry, zespoły rodzinne) z placówek oświatowych, kulturalnych i parafii na terenie gminy Białe Błota, w następujących kategoriach wiekowych:

- przedszkole

- klasy I-III

- klasy IV-VIII

- grupy mieszane (zespoły rodzinne, parafialne)

Warunkiem udziału w konkursie jest zaprezentowanie jednej tradycyjnej kolędy lub pastorałki w języku polskim. Dopuszcza się możliwość użycia podkładu muzycznego (format mp3). Czas prezentacji wraz z zainstalowaniem wykonawców na scenie nie może przekroczyć 7 min. Do konkursu gminnego każda z placówek może zgłosić 2 grupy w każdej kategorii wiekowej. Prosimy o zorganizowanie wcześniejszych eliminacji.

 

Zgłoszeniem na konkurs jest wypełniona karta uczestnictwa przesłana do dnia 05.01.2020 r. pocztą, faxem lub e-mailem na adres:

 

Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego

 1. Centralna 27, 86-005 Białe Błota,

tel./fax 052 381 40 11, e-mail: puciatam@wp.pl

 

Utwór podany w karcie uczestnictwa są programem obowiązującym. Zgłoszenie przesłane po 05.01.2020 r. nie będą brane pod uwagę.

 1. Organizatorzy zapewniają uczestnikom konkursu obsługę akustyczną oraz urządzenie odtwarzające (format mp3).
 2. Jury oceniać będzie poziom artystyczny utworów, walory głosowe oraz interpretację.
 3. Uczestnicy otrzymają dyplomy. Dla wyróżniających i laureatów przewidziane są upominki.
 4. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga komisja konkursowa bez możliwości odwołania.
 5. Przyjazd uczestników na własny koszt.
 6. Wszelkie informacje o konkursie udzielają panie Magdalena Opalińska (tel. 505 285 435) i Magdalena Puciata (tel. 500175913).

ZAPRASZAMY!!!

 

 

REGULAMIN XI GMINNEGO KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK

„HEJ, KOLĘDA, KOLĘDA!”

BIAŁE BŁOTA 2020 R.

 

 1. IMIĘ I NAZWISKO WYKONAWCY – (solista lub mały zespół do 7 wykonawców, zespół klasowy, chór, zespół parafialny, zespół rodzinny):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. GRUPA WIEKOWA
 • PRZEDSZKOLE
 • KLASY I-III
 • KLASY IV-VIII
 • GRUPA MIESZANA
 1. REPERTUAR (TYTUŁ I AUTORZY)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

 1. POTRZEBY TECHNICZNE (PODKŁAD, ILE MIKROFONÓW)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

 1. NAZWA I ADRES PLACÓWKI DELEGUJĄCEJ (TEL., E-MAIL)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….

 1. IMIĘ I NAZWISKO INSTRUKTORA, TELEFON KONTAKTOWY, E-MAIL

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..

 

 

Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego

 1. Centralna 27, 86-005 Białe Błota,

tel./fax 052 381 40 11, e-mail: puciatam@wp.pl