• W 1921 roku, po 120 latach zaborów odradza się szkolnictwo polskie na terenie Białych Błot. 1 lipca 1921 roku zmieniono charakter istniejącej szkoły, z niemieckiej ewangelickiej na polską, która przyjęła nazwę Katolicka Szkoła Powszechna w Białych Błotach. Wówczas mieściła się ona w budynku, przy dzisiejszej ulicy Ostóżki 2.
 • W 1927 roku zlikwidowano obwód szkolny w Białych Błotach włączając go do Murowańca.
 • W 1933 roku w wyniku wzrostu liczby rodzin polskich w Białych Błotach, władze oświatowe reaktywują szkołę. Powstaje Publiczna Szkoła Podstawowa w Białych Błotach. Dyrektorem szkoły został Zdzisław Małuszyński. Tuż przed wybuchem drugiej wojny światowej jego miejsce zajmuje Alojzy Fornalczyk.
 • Wówczas do szkoły uczęszczały dzieci z Białych Błot, Jasińca i Trzcińca.
 • W 1945 roku, po wojnie, z wielkim wysiłkiem uruchomiono jednoklasową szkołę w Białych Błotach.
 • W wrześniu 1957 roku szkoła otrzymuje status siedmioklasowej Szkoły Podstawowej.
 • Przez kolejne lata szkoła przechodziła przeobrażenia, zmieniała nazwy. Pracowała w niezwykle trudnych warunkach. W październiku 1965 roku oddana została nowo wybudowana szkoła o 9 klasach lekcyjnych, dwóch pracowniach i sali gimnastycznej /tzw. 1000 - latka/. Budynek zajmuje dziś Gminne Przedszkole w Białych Błotach.
 • W wyniku szybkiego rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Białych Błotach, w roku 1986 podjęto decyzję o budowie nowej szkoły. 1 Września 1988 roku oddano do użytku dzisiejszy budynek szkolny.
 • 14 października 1998 roku szkole przekazany zostaje sztandar.
 • Z dniem 1 września 1999 roku Szkoła Podstawowa współdzieli swoją siedzibę z rozpoczynającym działalność Publicznym Gimnazjum w Białych Błotach.
 • Szkoła przez wiele lat nosiła imię Oskara Langego. Od 1998 roku na mocy uchwały Rady Pedagogicznej szkoła nie miała patrona.
 • Podczas gdy 10 czerwca 2001 r. szkoła przyjęła imię Juliusza Verne'a.
 • Powojenni dyrektorzy Szkoły Podstawowej w Białych Błotach: Ignacy Kaczmarek, Tadeusz Łykus, Wiktor Lamparski, Salomea Wacławek, Stanisław Płotkowski, Łukasz Płotkowski, Lech Tomaszewski, Irena Łętowska, Henryk Owsiany, Henryk Jaworski, Waldemar Zalewski, Karol Hohenberg, Halina Wyzujak, Zdzisław Napora, Janusz Andrysiak - obecnie Danuta Ferensztain.

Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego

ul. Centralna 27   

86-005  Białe Błota

e-mail: sekretariat@spbb.pl

 

Dyrektor szkoły tel. 52/3494223
e-mail: dyrektor@spbb.pl


Wicedyrektorzy tel. 52/3814011/wew.19
e-mail: wicedyrektor@spbb.pl

 

Sekretariat tel/fax 52/3814011
Pedagog szkolny tel. 52/3814011/wew.23
Świetlica
tel. 52/3814011/wew.12
Intendentka
tel. 52/3814011/wew.22
Sala gimnastyczna tel. 52/3814011/wew.13
Pokój nauczycielski tel. 52/3814011/wew.15

 

administrator strony internetowej
e-mail: redakcja@spbb.pl

Marian Rejewski był polskim matematykiem i kryptologiem, który w 1932 roku złamał szyfr Enigmy, najważniejszej maszyny szyfrującej używanej przez hitlerowskie Niemcy. Sukces Rejewskiego i współpracujących z nim kryptologów z Biura Szyfrów, między innymi Henryka Zygalskiego i Jerzego Różyckiego, umożliwił odczytywanie przez Brytyjczyków zaszyfrowanej korespondencji niemieckiej podczas II wojny światowej, przyczyniając się do wygrania wojny przez aliantów.

W 1929 roku podczas studiów matematycznych na Uniwersytecie Poznańskim Rejewski został skierowany przez profesora Zdzisława Krygowskiego na tajny kurs kryptologii, którego organizatorem było Biuro Szyfrów Oddziału II Sztabu Głównego WP. Jesienią 1930 roku utworzono w Poznaniu filię Biura Szyfrów, w której zatrudniono między innymi Mariana Rejewskiego. Dwa lata później filia została rozwiązana, a od 1 września 1932 wszystkie prace kryptologiczne przeniesiono do warszawskiego Biura Szyfrów Sztabu Głównego WP. Od września 1932 roku Rejewski zaczął pracować nad Enigmą w ciągu kilku tygodni odkrywając sposób okablowania wirników niemieckiej maszyny szyfrującej. Następnie wraz z kolegami ze studiów Różyckim i Zygalskim opracował techniki umożliwiające regularne odczytywanie szyfrogramów z Enigmy. Wkład Rejewskiego w złamanie kodu Enigmy polegał na opracowaniu katalogu kart i cyklometru, a po zmianie sposobu kodowania w 1938 roku zaprojektowaniu bomby kryptologicznej.

Na pięć tygodni przed napadem Niemiec na Polskę w 1939 roku Rejewski wraz z zespołem innych kryptologów i pracowników Biura Szyfrów zaprezentowali sposób deszyfrowania i kopię Enigmy przedstawicielom brytyjskiego i francuskiego wywiadu wojskowego. Krótko po wybuchu wojny polscy kryptolodzy ewakuowali się przez Rumunię do Francji, gdzie nadal, we współpracy z Francuzami i Brytyjczykami prowadzili prace nad dekryptażem niemieckiej korespondencji. Po raz kolejny zostali zmuszeni do ewakuacji w czerwcu 1940 roku po kapitulacji Francji, aby już po kilku miesiącach powrócić do kontrolowanej przez rząd Vichy części kraju i wznowić pracę. Po wkroczeniu Niemiec do południowej Francji 9 listopada 1942 Rejewski i Zygalski przedostali się przez Hiszpanię, Portugalię i Gibraltar do Wielkiej Brytanii, gdzie rozpoczęli pracę w jednostce radiowej Sztabu Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych w Stanmore-Boxmoor pod Londynem, nadal prowadząc pracę nad dekryptażem mniej skomplikowanych szyfrów niemieckich. Po zakończeniu działań wojennych Marian Rejewski powrócił w 1946 roku do Polski, gdzie pracował jako urzędnik w bydgoskich fabrykach. Dopiero w 1967 roku ujawnił swój udział w złamaniu szyfru Enigmy i napisał wspomnienia, które zdeponował w ówczesnym Wojskowym Instytucie Historycznym.

DYREKTOR SZKOŁY:

DANUTA FERENSTAIN

WICEDYREKTORZY:

 

BERNADETTADRZEWIECKA

 

RENATA KARWOWSKA

JOANNA ZAŁĘGOWSKA

ZDZISŁAW NAPORA

 

JĘZYK POLSKI

KATARZYNA BAGNEROWSKA

EWA JAKUBOWSKA

DOROTA LIPIŃSKA

WŁADYSŁAWA KRZYŻANOWSKA

ELŻBIETA PANKOWSKA

ANITA PERCZAK

MAŁGORZATA PIECUCH

MARIA RAUHUT

MAGDALENA SOBOLEWSKA

MAGDALENA STACHOWSKA - SIKORSKA

KATARZYNA WARCHLEWSKA

MARLENA WIESE

 

MATEMATYKA

ELŻBIETA CERAFICKA

JOLANTA DYCZKO

BOŻENA GUZ

MACIEJ KOPCZYŃSKI

EWA KIEROŃSKA

AGNIESZKA LEWANDOWSKA

JAROSŁAW MALICKI

ALEKSANDRA MICKIEWICZ

JAROSŁAW PIĘTOWSKI

ELŻBIETA ROHDE

JUSTYNA SERAFIN-DRĄŻKOWSKA

 

JĘZYK ANGIELSKI

AGNIESZKA BABIUK - JABŁOŃSKA

ANNA BUJARKIEWICZ

NATALIA DĄBROWSKA

STEFAN ŁAPNIEWSKI

JOANNA KĘSICKA

MARTA MEDYŃSKA

LIDIA PIĄTEK

KAMILA PULCYN

PAULINA PRZYGODA

MAGDALENA RAPACEWICZ

AGATA SZYMKOWIAK

KINGA WECKWERTH-PIKUL

BEATA WOŹNIAK

JOANNA ŻMUDZKA - KRUSZYŃSKA

ARKADIUSZ ŻABKA

MARTA ŻURAWSKA

 

JĘZYK NIEMIECKI

 

 

ADRIANNA DUBLAŃSKA

KATARZYNA KARSKA

KAROLINA POLEROWICZ

PRZYRODA, BIOLOGIA

GEOGRAFIA

TOMASZ BUKOWSKI

ANNA KALINOWSKA

JUSTYNA MAKOWIECKA

ROBERT OLSZOWIEC

ANNA OWEDYK

ŻANETA PIOTROWSKA - SAS

KATARZYNA ŚLEFARSKA

JOLANTA TOMASZEWSKA-MUSIAŁOWSKA

JOANNA ZAŁĘGOWSKA

 

CHEMIA

 

 

 

RENATA KARWOWSKA

IWONA KOŚLICKA

IWONA ŁAPKA

FIZYKA

MONIKA RUTKOWSKA

MIRELLA TYRAKOWSKA

 

HISTORIA, WOS

BEATA KOBUS

ZDZISŁAW NAPORA

BOGUSŁAW PAWŁOWSKI

EDYTA RAMIAN

RENATA SUCHORSKA

MAGDALENA WOLSKA

 

TECHNIKA

PAWEŁ CHARCZYŃSKI

PIOTR DEMBIŃSKI

PAWEŁ ZABRZEŃSKI

 

PLASTYKA

MARIOLA GREWLING

MAGDALENA PUCIATA

 

W - F

EWA BRZOZOWSKA

MAŁGORZATA CZELEŃ

MACIEJ GOŁATA

JĘDRZEJ GRALIK

MONIKA JABŁOŃSKA

RAFAŁ KENSIK

ANDRZEJ KIEROŃSKI

MATEUSZ KLAWITTER

IWONA KOTOŃSKA – MOJSIEJ

GRZEGORZ KOŚCIELSKI

ANGELIKA KOWALSKA

RAFAŁ KUBACKI

DAWID NIEZBECKI

BOGUSŁAW PAWŁOWSKI

IRENEUSZ PRZYBORSKI

EDYTA RAMIAN

AGNIESZKA SIKORSKA

MARCIN STAWLUK

SEBASTIAN ZWIEWKA

 

MUZYKA

MAGDALENA OPALIŃSKA

MAGDALENA PUCIATA

JÓZEF DAMSKI

ROMAN BISKUPSKI

 

INFORMATYKA

BERNADETTA DRZEWIECKA

JAROSŁAW HENKE

ADAM KŁOSOWSKI

ANNA OLKOWSKA

ELŻBIETA ROHDE

JACEK STOJKE

PAWEŁ ZABRZEŃSKI

 

RELIGIA

 

 

 

 

MIROSŁAWA BUCEK

WALDEMAR CIEMNOCZOŁOWSKI

ANNA GŁADKOWICZ

IRENA GNIAZDOWSKA

MAGDALENA WOLNA

MARIA RATKOWSKA

KS. DAWID SEWRUK

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

MONIKA BORDON

AGNIESZKA CHODUR

DANUTA GAPIŃSKA

DOROTA GÓRSKA

JUSTYNA GRYŃ

MARIOLA KMIEĆ

ALEKSANDRA KOŃPA

IWONA KOŚCIELSKA

DOROTA KOWALEWSKA

DAGMARA KOZŁOWSKA

KATARZYNA LEWANDOWSKA

ALEKSANDRA LUBOŃSKA

MARIA ŁUKIEWSKA

NATALIA MIANOWANA

ALEKSANDRA MICHALAK

HANNA NOWAKOWSKA

HALINA PIOTUCH

NATALIA POŁOWINCZAK

EMILIA RADKIEWICZ

ANNA RADZIKOWSKA

WERONIKA STOLTMAN

JUSTYNA WARDACKA

JOANNA WYSOCKA

SANDRA WALCZAK - GRAŻYŃSKA

 

PEDAGOG

WERNIKA GRAF

KAROLINA KOPYDŁOWSKA

ANNA LESIŃSKA

ANNA WIŚNIEWSKA

DANUTA WILCZARSKA - SZAFARCZYK

MALWINA WOŻNIAK

 

PSYCHOLOG

EDYTA STACHURSKA

MARTA LEWANDOWSKA

MAGDALENA ŁYK-PLEWIŃSKA

 

BIBLIOTEKA

MARIA CABAJ

LESZEK GOŁĘBIEWSKI

ALINA JANOWICZ

MAŁGORZATA MELLEM-ZWIEWKA

MONIKA RZOŃCA

 

ŚWIETLICA

KATARZYNA BUMAŻNIK

AGNIESZKA CHOLEWIŃSKA

MONIKA CZARNECKA

KINGA CZARNIAK - LEŚNIAREK

NATALIA GROCHOWSKA

DOROTA GÓRKIEWICZ

BEATA KAPTURSKA

PAULINA KOZICZAK

MONIKA LATUSZEK

MAGDALENA PERLIŃSKA

MAGDALENA PIOTROWSKA

HONORATA RADKIEWICZ

KAROLINA SIADAK

ANNA SZCZUKOWSKA

BARBARA TOMCZAK

ELŻBIETA TRUSZCZYŃSKA

MAGDALENA TULIBACKA

 

LOGOPEDA

 

IZABELA FORGIEL

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

MAGDALENA ALFUT

JUSTYNA LASECKA

ALDONA PAWLIKOWSKA

AGNIESZKA ROGÓŻ

 

 

 

 

Sekretariat

Sekretariat jest miejscem, w którym zarówno rodzice jak i uczniowie mogą uzyskać wszelkie potrzebne informacje.

Od września 2017 roku w naszej szkole funkcjonują dwa sekretariaty

Sekretariat w budynku A ul. Centralna 27 –Apolonia Barbarowicz i Paulina Karwowska - pn. - pt. 8:00 – 16:00

tel. /52/3814 – 011 e-mail: sekretariat@spbb.pl

Obowiązek szkolny, zapisy do I klasy oraz oddziałów zerowych, przyjmowanie uczniów

Płatność za obiady szkolne - codziennie po godzinie 12:00 (do godziny 12:00 płatności przyjmowane są w szkolnej stołówce) – tel. 608 103 088

Skargi i wnioski przyjmowane są codziennie w godzinach 9:00 - 15:00, skargę lub wniosek można złożyć osobiście na piśmie bądź e-mailowo: sekretariat@spbb.pl

 

Sekretariat w budynku B ul. Czysta 1a – Anita Kopczyńska – pn. - pt. 7:30 – 14:30

tel. /52/3814 – 777 adres e-mail: biuro@spbb.pl

Sprawy uczniowskie: legitymacje, karty rowerowe, identyfikatory szkolne, ubezpieczenie dzieci, Program dla szkół

 

Sekretarzem szkoły oraz osobą odpowiedzialną za kadry jest pani Katarzyna Krumrich – budynek A pokój 113 – pn. - pt. 7:00 – 15:00 tel. /52/3814-011 wew. 25

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej jest pani Iwona Masłek  - budynek B pn. – pt. 7:30 – 15:30

Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego

Centralna 27

86-005 Białe Błota

Sekretariat szkoły budynek A

tel. 52/3814-011
e-mail: sekretariat@spbb.pl

Sekretariat szkoły budynek B

tel. 52/3814-777

e-mail: biuro@spbb.pl

Dyrektor szkoły

tel. 52/3814-011 wew. 10
e-mail: dyrektor@spbb.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Podkategorie