Drodzy rodzice i uczniowie,

w naszej szkole pracuje pięciu pedagogów. W budynku A- p. Danuta Wilczarska- Szafarczyk, p. Anna Wiśniewska oraz p. Weronika Graf (od poniedziałku do czwartku), w budynku B- p. Karolina Kopydłowska oraz p. Malwina Woźniak, w budynku C- p. Weronika Graf (tylko w piątki).

Każdy z pedagogów jest do Państwa dyspozycji  podczas zebrań i konsultacji dla rodziców oraz po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. W celu bezpośredniego kontaktu zapraszamy do kontaktu przez e- dziennik.

Do obowiązków pedagoga szkolnego należy:

- diagnozowanie trudności wychowawczych

- diagnozowanie możliwości i potrzeb rozwojowych oraz edukacyjnych uczniów

- działania mediacyjne

- organizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej

- promocja zdrowia, w tym zdrowia psychicznego

- wsparcie  dla uczniów z trudnościami emocjonalnymi

- wsparcie rodziców i uczniów objętych kształceniem specjalnym oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

- dokonywanie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia oraz udział w posiedzeniach zespołu ds. Indywidualnego Programu Edukacyjno- Terapeutycznego

- organizacja pomocy materialnej dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialno- bytowej

 

Ponadto szkolni specjaliści prowadzą zajęcia korekcyjno- kompensacyjne oraz zajęcia o charakterze terapeutycznym. Współpracują z instytucjami tj. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Bydgoszczy, Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy, Komisariat Policji w Białych Błotach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach., Zespół Interdycyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Białych Błotach.

 

Świetlica szkolna  w budynku A jest czynna:

od poniedziałku do piątku od 6.45 do 17.00

 

Głównym celem świetlicy jest zaspakajanie potrzeb środowiska w zakresie opieki dla dzieci rodziców pracujących i dzieci dojeżdżających na zajęcia autobusem szkolnym. Głównym zadaniem jest stworzenie warunków wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku, odrobienia prac domowych. Ponadto, mając na uwadze, iż zabawa jest obok nauki podstawową formą aktywności, dzieci w świetlicy szkolnej mają czas na dowolne zabawy i zajęcia zgodnie ze swoimi upodobaniami i zainteresowaniami.

 

W naszej szkole biblioteka ma pomieszczenia w dwóch budynkach: A i B.

W bibliotece budynku A pracują panie Monika Rzońca i Maria Cabaj oraz pan Leszek Gołębiewski, natomiast w budynku B panie Alina Janowicz i Małgorzata Mellem-Zwiewka.

 

Godziny otwarcia biblioteki szkolnej budynku  A

poniedziałek 8.00 - 15.30

wtorek 8.00 - 15.30

środa 8.00 - 15.30

czwartek 8.00 - 15.30

piątek 8.00 – 14.00

 

Godziny otwarcia biblioteki szkolnej budynku  B

poniedziałek 8.00 - 15.30

wtorek 8.00 - 15.30

środa 8.00 - 15.30

czwartek 8.00 - 15.30

piątek 8.00 – 14.00

 

W BIBLIOTECE SZKOLNEJ:

chętnie Cię widzimy, nie stawiamy ocen, do niczego nie zmuszamy

W BIBLIOTECE MOŻESZ:

 • wybierać i wypożyczać
 • czytać czasopisma
 • szukać informacji
 • uśmiechać się
 • myśleć
 • pytać
 • mieć spokój

 

     BIBLIOTEKA SZKOLNA OFERUJE LITERATURĘ:

 • obyczajową
 • historyczną
 • fantastyczną
 • przygodową
 • popularnonaukową
 • poezję
 • lektury
 • księgozbiór dla nauczycieli: literatura pedagogiczna, psychologiczna, pozycje metodyczne
 • księgozbiór podręczny:
 • encyklopedie ogólne i specjalne
 • leksykony
 • słowniki językowe i rzeczowe
 • wydawnictwa albumowe
 • atlasy

 

Z biblioteki może korzystać każdy uczeń, nauczyciel, pracownik szkoły i rodzic. Uczniowie  naszej szkoły mogą korzystać z obu bibliotek, niezależnie od tego, w którym budynku mają zajęcia. W każdej z nich mogą znaleźć dla siebie potrzebną czy interesującą książkę.

W czytelniach można korzystać ze wszystkich zbiorów bibliotecznych na miejscu – można zajrzeć do encyklopedii, przeczytać ciekawą książkę lub czasopismo, a także odrobić pracę domową. Księgozbiory obu  bibliotek znacznie się różnią, każda z nich ma swój indywidualny, niepowtarzalny charakter. Biblioteka budynku A skierowana jest do młodszego czytelnika, to do niego głównie dostosowany jest profil księgozbioru.  Chętnie wita w swych progach także rodziców, którzy chcieliby czytać książki wspólnie ze swymi dziećmi. Z kolei księgozbiór biblioteki budynku B znajdzie uznanie u starszego czytelnika, sporo w nim pozycji z literatury młodzieżowej, literatury dla tzw. „young adult”, popularnonaukowej.

W każdej z bibliotek są wypożyczalnie i czytelnie, a także Internetowe Centra Informacji Multimedialnej, w których uczniowie mogą skorzystać z Internetu. Czytelnia budynku B ponadto wyposażona jest w ekran i projektor multimedialny.

tn_1.jpg tn_10.JPG tn_11.JPG tn_12.JPG tn_13.JPG tn_15.JPG tn_17.JPG tn_2.jpg tn_5.JPG tn_6.JPG tn_8.JPG tn_9.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabinet stomatologiczny prowadzi pani Joanna Szymańska-Małecka. Pomoc stomatologiczną zapewnia pani Renata Pałka.

Godziny otwarcia gabinetu stomatologicznego:

wtorek: 12.00 - 16.00

środa: 12.00 - 16.00

czwartek:12.00 - 16.00

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja osobista lub pod numerem 5838312.

W naszej szkole o zdrowie i bezpieczeństwo naszych uczniów dba PIELĘGNIARKA pani Władysława Kaczmarek. Gabinet otwarty codziennie od godz. 07.30 do godz. 14.20.

Gabinet logopedyczny to ważne i szczególne miejsce w naszej szkole, gdyż tam znękany trudami uczeń przychodzi, aby odzyskać naturalną radość dziecięcą, wiarę w siebie i ludzi.

Praca logopedyczna z dziećmi w naszej szkole obejmuje diagnozę logopedyczną, czyli rozpoznanie zaburzeń artykulacyjnych i fonacyjnych spowodowanych uszkodzeniami lub dysfunkcją obwodowych narządów mowy, logoterapię, czyli logopedię korekcyjną, a więc usunięcie zaburzeń mowy, głosu, słuchu i trudności w czytaniu i pisaniu, jak również profilaktykę logopedyczną, czyli zapobieganie zaburzeniom mowy i głosu poprzez właściwe kształtowanie mowy u dzieci przez rodziców i nauczycieli. Dzięki współpracy z panią stomatolog dzieci mające nieprawidłowości w budowie anatomicznej narządów artykulacyjnych są kierowane do lekarzy specjalistów (ortodonty, foniatry).

Bardzo ważną rolę pełnią również psychoterapia, czyli relaks i trening autogenny, jak również współpraca z rodzicami i wychowawcami, a także integrowanie z grupą rówieśniczą.Terapia przebiega w oparciu o opracowany plan pracy logopedycznej dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. Terapię logopedyczną prowadzą: Joanna Wysocka, Izabela Forgiel.

W naszej szkole pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielają psycholodzy szkolni:

Edyta Stachurska- dyżur dla rodziców: poniedziałek 16:30- 17:30

Magdalena Łyk- Plewińska- dyżur dla rodziców: czwartek 14:45- 15:30

Marta Lewandowska- dyżur dla rodziców: wtorek 15:30-16:30

 

Formy pomocy psychologiczno –pedagogicznej udzielanej przez psychologów szkolnych:

PUNKT KONSULTACYJNY DLA RODZICÓW, w którym można porozmawiać z psychologiem, uzyskać pomoc i poradę w sprawach dotyczących nauki i wychowania własnego dziecka.

 

Propozycje ćwiczeń usprawniających  funkcje percepcyjno-motoryczne istotne w opanowaniu podstawowych umiejętności szkolnych - dla rodziców i dzieci młodszych

 

ĆWICZENIA  USPRAWNIAJĄCE  PERCEPCJĘ  WZROKOWĄ

 

Składanie obrazka z jego części lub wg wzoru, a następnie z pamięci.

Wyodrębnianie różnic między obrazkami (dziecko otrzymuje dwa obrazki podobne,  różniące  się  kilkoma  szczegółami,  które  odszukuje i wskazuje).

Wyszukiwanie w serii obrazków dwóch jednakowych.

Układanie wg wzoru, a później przyklejanie na papierze wyciętych uprzednio figur geometrycznych.

Przekalkowywanie, odwzorowywanie rysunku, próby samodzielnego narysowania obrazka.

Uzupełnianie brakujących elementów w obrazku.

Układanie historyjek obrazkowych - uporządkowanie obrazków wg kolejności zdarzeń.

Składanie klocków obrazkowych i konstrukcyjnych wg wzoru.

Różnicowanie figur geometrycznych (sortowanie figur wg koloru, kształtu, wielkości).

Układanie mozaiki z figur geometrycznych wg wzoru.

Odtwarzanie rysunkiem z pamięci, pokazanej przez krótki czas, figury  geometrycznej.

Ćwiczenia z materiałem literopodobnym i literowym: składanie pociętych liter i wyrazów według wzoru.

Wyszukiwanie podobnych liter i sylab. Pokazujemy dziecku określoną literę i polecamy wyszukać taką samą w tekście i podkreślić ją.

W dalszym etapie piszemy literę o podobnym do poprzedniej kształcie i ponawiamy polecenie z tym, że dziecko podkreśla ją innym kolorem: a-o, p-g, m-w, n-u, d-b.

Wyszukiwanie wyrazów z jednakową literą (dziecko przyglądające się tekstowi odczytuje tylko te wyrazy, w których występuje np. litera „g”).

Wyszukiwanie i skreślanie liter.

Uzupełnianie liter w wyrazie (dajemy dziecku listę wyrazów z brakującymi literami i polecamy uzupełnić ją np. „ą” czy „ę”).

d - b            d - by

goł - b            goł - bie

wyj - ł          wyj - li

Segregowanie liter (rozkładamy kartoniki z literami i polecamy dziecku wyszukiwać np. wszystkie „a” i ułożyć w jednej kolumnie)

Rozpoznawanie odmiennej litery w szeregu  identycznych liter  np. u, u , u, n, u u u;          t, t, t, ł, t, t, t;       h, b, b, b, b, h b b b b .....

Odczytywanie zestawień wyrazów, których obrazy graficzne są podobne np.:

lęk–lek, las–los, lato-lata, lata-lala

kos-sok, kra-rak, loki-kilo

  

ĆWICZENIA WZMACNIAJĄCE  JEDNĄ RĘKĘ, ĆWICZENIA  PRECYZJI  I  PŁYNNOŚCI  RĘKI

Rysowanie kredą na tablicy.

Ugniatanie papierowych  kul (druga ręka założona do tyłu) i rzucanie nimi  do  celu.

Zwijanie  sznureczka,  owijanie  skakanki  wokół  nadgarstka.

Sortowanie  klocków  wg  kolorów,  koralików  wg  kształtu, figur   geometrycznych  wg  kolorów, wielkości lub kształtu.

Nawlekanie koralików, przewlekanie sznurków, tasiemek przez różne  rzeczy.

Modelowanie  w  glinie  i  plastelinie.

Wykonywanie  stempelkami  obrazkowymi  szlaczków.

Rozdzieranie i rozcinanie papieru po narysowanych liniach prostych, ukośnych,  łamanych  i  falistych.  Cięcie  nożyczkami  po  śladach.

Wydzieranie  i   wycinanie   z   papieru  lub  innego  materiału.

Kolorowanie  figur  geometrycznych  i  prostych  obrazków.

Kopiowanie  przez  kalkę  obrazków,  całych  wyrazów  i  zdań.

Rysowanie kredkami lub malowanie wzorów i   szlaczków bez  odrywania  ręki.

Obrysowywanie konturów i konturów liter (pisanych). Pogrubianie konturów.

Pisanie  liter  drukowanych,  a  obok  pisanych.

Zamalowywanie  dowolnej  przestrzeni  dużych  płaszczyzn (na arkuszach np. szarego papieru) farbami, kredą, węglem – pędzlem lub palcami..

Zamalowywanie  określonej  przestrzeni,  np.:  pól   kwadratów, kół,  prostokątów,  trójkątów,  dużych  obrazków  konturowych.

Zamalowywanie  małych  przestrzeni  kredkami.

Dokończenie zaczętego wzoru - najpierw przez pogrubienie, potem łączenie linii  przerywanej,  a  w  końcu  samodzielne  zakończenie.

Próby  odtwarzania  eksponowanych  wzorów  z  pamięci.

Samodzielne  rysowanie  różnorodnych   wzorów.

Kreślenie  w  powietrzu  dużych,  płynnych,  swobodnych  ruchów w  kształcie  fal,  kół,  ósemek  itp.

 

ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE PERCEPCJĘ SŁUCHOWĄ

 Zabawa w  „wyrazy”. Mówimy dziecku najpierw samogłoski, potem spółgłoski i prosimy, aby powiedziało jakiś wyraz na daną głoskę, np. b. Mówimy wyraz, a dziecko ma podać pierwszą głoskę, jaką słyszy na początku wyrazu.

Polecamy aby dziecko wypowiedziało wyrazy zawierające np. „a”  na początku,  w środku i na końcu wyrazu.

Wyszukiwanie obrazków na daną głoskę.

Lokalizacja głoski w wyrazie i wyrazu w zdaniu. Wypowiadamy wyraz i pytamy „co słyszysz na początku”? W dalszym etapie wypowiadamy 3-4 wyrazowe zdania i prosimy o powtórzenie pierwszego, trzeciego lub ostatniego wyrazu z danego zdania.

Różnicowanie słów podobnie brzmiących. Czytamy dziecku pary wyrazów np. półka - bułka i prosimy aby dziecko podniosło rękę lub klasnęło, gdy słyszy „b”, a nie robiło żadnego gestu, gdy usłyszy „p”. Przykłady: biurko - piórko, bucik - budzik, buty - budy, koza - kosa, góra - kura, wąż - wąs, sieci - siedzi, mapa - mata, stop - snop, wata - lata itp.

Liczenie i czytanie „słuchem”. Wypowiadamy wyraz mówiąc każdą literę osobno,        stosując dłuższe przerwy np.: b-a-l-o-n. Zadaniem dziecka jest odgadnięcie, jaki wyraz wypowiedzieliśmy oraz podanie liczby słyszanych głosek.

Układanie wyrazów z alfabetu ruchomego np.: k-o-l-e-j.

Układanie wyrazów z sylab np.: sia- no.

Dobieranie liter do słyszanych głosek. Wymawiamy wyrazy, a dziecko wyszukuje odpowiednie kartoniki z początkowymi głoskami np.: świeca   -   ś.

Odszukiwanie w „rozsypance” wyrazów głośno wypowiadanych.

Szukanie sylab w czytaniu. Dziecko otrzymuje krótki tekst do czytania. Pod tekstem wypisane są sylaby, które dziecko po przeczytaniu tekstu odnajduje w czytance i podkreśla.

Scalanie wyrazów dwusylabowych i dłuższych z przestawionych sylab np.: pa - lam, lampa.

Odczytywanie sylab wypisanych na kartonikach.

Różnicowanie sylab takich samych w szeregu różnych lub o podobnym  brzmieniu, np.: pa, ga, da. Dzieci sygnalizują w momencie usłyszenia żądanej sylaby.

Podawanie liczby sylab w wyrazie.

Kończenie zaczętego wyrazu.

Dzielenie zdań na wyrazy, np.: „Tonaszaszkoła”.  To nasza szkoła.

Powtarzanie krótkich i dłuższych zdań.

Powtarzanie wyrazów łatwych i trudnych fonetycznie i znaczeniowo.

Powtarzanie opowiadań po innej osobie.

Układanie zdań z podanymi wyrazami.

Wymienianie jak największej liczby wyrazów: nazw zwierząt, mebli itp. zaczynających się określoną głoską.

Opowiadanie treści obrazków, historyjek obrazkowych.

Próby samodzielnego, zrozumiałego wypowiadania się, np.: opowiadanie różnych       zdarzeń, relacjonowanie własnych przeżyć, oglądanych filmów, słyszanych audycji, przeczytanych tekstów, książek.

 

Opracowała psycholog:  E. Stachurska

Podkategorie