11 maja klasy Ia i Id spędziły swój pierwszy biwak w szkole pod hasłem „Ekologia wśród nas”. Pożegnaliśmy się z rodzicami i zaczęliśmy świetną i niezapomnianą zabawę.  Wykonaliśmy stroje ekologiczne na pokaz mody, ponieważ rano zaprosiliśmy rodziców na obchody Dnia Rodziny i chcieliśmy się pięknie, kolorowo zaprezentować.

Bawiliśmy się w gry zespołowe, tańczyliśmy na dyskotece, a wieczorową porą przy świetle latarek zwiedzaliśmy szkołę. Gdy emocje już opadły, poszliśmy spać. Rano przybyli goście – nasi Rodzice, dla których przygotowaliśmy krótkie przedstawienie wraz z pokazem mody ekologicznej. Na długo zapamiętamy ten dzień.

Wychowawcy:

Monika Bordon

Mariola Kmieć

tn_20180511_182821.jpg tn_20180511_201531.jpg tn_20180511_210505.jpg tn_20180512_062632.jpg