30 wrzesień to wyjątkowa data w kalendarzu! Wszyscy chłopcy - starsi oraz młodsi  mają wtedy swoje wielkie święto!

Nie inaczej było też w oddziale przedszkolnym. 1 października dało się wyczuć odświętną atmosferę! Po przybyciu do szkoły dziewczynki wraz z wychowawczynią odśpiewały uroczyste „Sto lat", złożyły bohaterom dnia najserdeczniejsze życzenia oraz wręczyły upominki. Następnie zaproszono chłopców do wspólnej zabawy i konkurencji.  W nagrodę każda dziewczynka mianowała chłopca „królewiczem”. Nie brakowało też w tym dniu słodkiego poczęstunku dla wszystkich dzieci.

Ufamy, że tegoroczny Dzień Chłopca na długo pozostanie w dziecięcych wspomnieniach.

Agnieszka Chodur

 

Na początku września dzieci  w grupie 6 – latków nauczyły się „Przysięgi przedszkolaka.”

W nagrodę każdy otrzymał pamiątkowy dyplom, który ma przypominać o ustalonych zasadach.

Ta przysięga codziennie towarzyszy dzieciom.

Agnieszka Chodur