TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI

 Rok szkolny 2018/2019

HARMONOGRAM ZEBRAŃ

PONIEDZIAŁKI – klasy I,

WTORKI – klasy II – III, oddziały przedszkolne,

ŚRODY – IV a, b, c, e – V – VI – VII

CZWARTKI – IV d, f, g, h, i, j – VIII, IIIG

 

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI

 

Rok szkolny 2018/2019

 

 

 1.

 Zebranie organizacyjne

 

 10-11-12-13 września 2018

 2.

Omówienie najważniejszych spraw dydaktyczno-wychowawczych

 

22-23-24-25 października 2018

 

 3.

 Informacje o przewidywanych ocenach śródrocznych

 

3-4-5-6 grudnia 2018

 

 

 4.

Wywiadówki

Podsumowanie I półrocza

 

7-8-9-10 stycznia 2019

 

 5.

 Informacje o postępach uczniów

 

 11-12-13-14 marca 2019

 6.

 Informacje o przewidywanych ocenach rocznych

 

 13-14-15-16 maja 2019