Honorowy patronat objął kujawsko-pomorski kurator oświaty pan Marek Gralik, który zaszczycił nas swoją obecnością. W spotkaniu wziął udział nowo wybrany wójt gminy Białe Błota pan Dariusz Fundator oraz między innymi: wizytatorzy, radni gminy, dyrektorzy, nauczyciele i rodzice.

Otwarcia dokonały pani Danuta Ferenstain, dyrektor szkoły, oraz pomysłodawczyni konferencji pani Danuta Wilczarska-Szafarczyk, pedagog szkoły.

Zamierzeniem konferencji było uświadomienie znaczenia i istoty relacji międzyludzkich, pokazanie, jak w życiu każdego człowieka ważne są emocje i związane z nimi interpretacje komunikatów wysyłanych przez nas i drugiego człowieka. Celem konferencji było także uświadomienie, że skuteczne porozumiewanie się opiera się na umiejętności wyrażania tego, co jest dla nas ważne, mówieniu o swoich potrzebach i rozumieniu emocji swoich i innych osób. Te czynniki sprzyjają wzmacnianiu zdrowia psychicznego, unikaniu konfliktów i tworzeniu satysfakcjonujących relacji z innymi.

Wszystkie te priorytety wspaniale rozwinęli zaproszeni prelegenci. Pani Anna Szczepkowska mówiła za pomocą obrazu o motywującej roli kryzysu i zmiany, a także o prostych metodach komunikowania się bez agresji. Pani Elżbieta Goślicka przedstawiła mechanizmy funkcjonowania mózgu i jego rolę w porozumiewaniu się między sobą. Przez chwilę mogliśmy także dokonać na sobie swoistej analizy poznawczo-behawioralnej, słuchając prelekcji pani Małgorzaty Wojnowskiej. Pięknie o emocjach i znaczeniu bliskości mówiła pani Agnieszka Dąbrowska, a pan Tomasz Trawiński zwrócił naszą szczególną uwagę na sposoby naprawiania relacji i umiejętność przyglądania się sobie.

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji była wystawa prac plastycznych uczniów, której temat był związany z hasłem konferencji „Porozumiewanie się ze sobą i innymi”. Uczestnicy podczas przerwy głosowali na najciekawsze prace, które zostały nagrodzone. Można było także spotkać się z twórcami gry terapeutycznej „Mi Ja My się” oraz poznać nowości ze świata gier planszowych prezentowane przez Szkolne Centrum Gier Planszowych „PIONEK” z Białych Błot.

Dziękujemy wspaniałym wykładowcom, wszystkim, którzy wzięli udział w konferencji, i wszystkim, którzy pomogli w jej organizacji.

IMG_0058.JPG IMG_0062.JPG IMG_0064.JPG IMG_0071.JPG tn_46764422_2313818798847013_9006123885124386816_n.jpg tn_IMG_0059.JPG tn_46816859_497833030737450_3669266667793285120_n.jpg tn_46919150_255492245120039_7918612284304261120_n.jpg tn_46937016_205557767031359_7206059772330639360_n.jpg tn_46939404_200113464256276_8650587561808363520_n.jpg tn_47041345_2283598185216325_7198637639346421760_n.jpg tn_47071661_329785157812492_8224809625346637824_n.jpg tn_47079590_2086550481635547_1906581466398064640_n.jpg tn_47096257_1047490448770735_603668966396657664_n.jpg tn_47135002_2068235209901491_3867015272862842880_n.jpg tn_IMG_0072.JPG tn_IMG_9430.jpg tn_received_1075941312610737.jpg tn_received_1098221373690189.jpg tn_received_213346992894430.jpg tn_received_847751608894590.jpg tn_received_270791836912782.jpg tn_received_2181934098792296.jpg tn_received_2421580001217114.jpg tn_received_2377024645702879.jpg tn_received_1928929327194222.jpg tn_received_229799924386192.jpg tn_received_213346992894430.jpg