Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

JESTEŚCIE NASZYMI ANIOŁAMI!

To niesamowite, ale już po raz czternasty zorganizowaliśmy spotkanie choinkowe dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach. Wspaniałe paczki świąteczne zostały przygotowane   dzięki hojności naszych wiernych darczyńców, którzy wspomagają naszą akcję co roku.

Pragniemy serdecznie, w imieniu naszych uczniów, podziękować za bezinteresowną pomoc  i dar serca:  Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej  w Białych Błotach, firmie LELY East z Ciela, Zakładowi Budowlano- Usługowo- Handlowemu „Gerlach” z Białych Błot,  Siatkarzom drużyny „Jastrzębski Węgiel”, Bankowi Spółdzielczemu w Bydgoszczy oddział w Białych Błotach, Nadleśnictwu Bydgoszcz, Pani Danucie Rambowicz, Panu Pawłowi Kania, Panu Pawłowi  Białożyk i wszystkim, którzy pomagali w pracach  związanych z organizacją, a tym samym przyczynili się do radości 130 uczniów z naszej szkoły.

Dziękujemy!

Tekst :Danuta Wilczarska-Szafarczyk

{PPGALLERY}{/PPGALLERY}