Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

Kacper Owczarek z klasy V e i Kajetan Przeworek z klasy V d w Urzędzie Patentowym w Warszawie!!!

Uczniowie Szkoły Podstawowej  w Białych Błotach laureatami konkursu „ Ambasador Szkolnej Wynalazczości 2014”.

W Dniu Dziecka 1 czerwca 2014 r. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Janusz Piechociński wręczył nagrody laureatom konkursu „Ambasador Szkolnej Wynalazczości 2014”   zorganizowanego przez Urząd Patentowy RP oraz Polską Akademię Dzieci.

 

 

 

Na konkurs, który był skierowany do uczniów szkół podstawowych wpłynęło ponad sto zgłoszeń w dwóch kategoriach: wynalazek lub inne rozwiązanie techniczne oraz gra planszowa lub komputerowa (70 projektów).

Ostatecznie do II etapu konkursu zakwalifikowano 28 prac, których autorzy otrzymali Mini Patenty Urzędu Patentowego RP (w przypadku wynalazków lub innych rozwiązań technicznych) lub Certyfikaty Jakości Polskiego Towarzystwa Badania Gier (w przypadku gier), zaś szkoły, w tym również Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach, które te prace zgłosiły otrzymały Dyplomy Ambasady Szkolnych Wynalazców.

Projekty naszych dwóch uczniów Kacpra Owczarka  i Kajetana Przeworka, wyróżnione zostały nagrodami finansowymi oraz rzeczowymi. Najzdolniejsi mali wynalazcy wezmą także udział w krajowych i międzynarodowych konkursach naukowych oraz warsztatach.

Uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu zaszczycił swą obecnością Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Janusz Piechociński, który najmłodszych wynalazców zachęcał  do dalszej kreatywności mającej znaczenie nie tylko dla osobistego rozwoju i sukcesu, ale stanowiącej także podstawę rozwiązywania zagadnień cywilizacyjnych, z którymi młode pokolenie będzie musiało się zmierzyć w dorosłym życiu. Po uroczystości wieńczącej konkurs oraz występach artystycznych zaproszeni goście mogli bezpośrednio zapoznać się z projektami, prototypami i opisami nagrodzonych wynalazków i gier prezentowanymi na specjalnie przygotowanej ekspozycji.

{ppgallery}{/ppgallery}