Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

domyślna zaślepka

Podstawa prawna:
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Podstawa prawna:
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).


Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2023

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2023

Ferie zimowe

12 – 25 lutego 2024

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca – 02 kwietnia 2024

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

Dodatkowe dni wolne(uzgodnione z Radą Rodziców)


14-15-16 maja 2024 – egzamin 8-kl.(nie dotyczy oddziałów przedszkolnych)
22 grudnia 2023 (piątek)17 maja 2024 (piątek) po egzaminach21 marca 2024 (czwartek) konferencja2 maja (czwartek)31 maja (piątek)

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2024