Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

domyślna zaślepka

Podstawa prawna:
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych4 września 2023
Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2023
Ferie zimowe12 – 25 lutego 2024
Wiosenna przerwa świąteczna28 marca – 02 kwietnia 2024
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
Dodatkowe dni wolne
(propozycja do uzgodnienia z rodzicami)
14-15-16 maja 2024 – egzamin 8-kl.
(nie dotyczy oddziałów przedszkolnych)
 
21 marca (czwartek) konferencja
2 maja (czwartek)
31 maja (piątek)
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych21 czerwca 2024