Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

Komunikat 1

domyślna zaślepka

Komunikat

W dniu 14 października 2022 roku w szkole nie ma zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

Opiekę przedszkolną zapewniamy w budynku C. 
Dla uczniów klas 1-3 czynna będzie świetlica w budynku B.