Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

KOMUNIKAT dotyczący obiadów w szkole

Wszystkich Rodziców zainteresowanych zapisem dziecka na obiady prosimy o dogłębną analizę regulaminu „Platformy Rodzica” oraz Instrukcji Obsługi Modułu Rodzica.

Wypełnioną papierową deklarację należy dostarczyć do sekretariatu szkoły w budynku A, do dnia 8 września.

Wypełnienie deklaracji nie jest jednoznaczne z zapisem dziecka na obiady. Rodzic po wypełnieniu deklaracji otrzyma na wskazany w niej adres e-mail, link aktywacyjny do modułu Rodzica. Za pośrednictwem tego modułu będzie miał możliwość zamówienia posiłku dla dziecka oraz jego opłacenia. 

System e-stołówka Instrukcja