Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY Białe Błota, dnia 09.02.2022 r.

domyślna zaślepka

Białe Błota, dnia 09.02.2022 r.

KOMUNIKAT

DYREKTORA SZKOŁY

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach informuje, że rekrutacja  do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2022/2023 będzie prowadzona w terminie od 21 marca do 01 kwietnia 2022 roku.
Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych obejmuje wyłącznie dzieci w wieku 5 i 6 lat.

Rekrutacja będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Zasady rekrutacji oraz informacje o stosowaniu systemu elektronicznego podamy w następnym komunikacie. 

W terminie od 28 lutego do 11 marca 2022 roku rodzice składają deklaracje kontynuacji edukacji przedszkolnej na kolejny rok (dla dzieci już uczęszczających)

 Danuta Ferenstain – Dyrektor szkoły