Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

Komunikat Rekrutacja uzupełniająca

domyślna zaślepka

Rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych

16 maja od godz. 8.00, zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2022 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 31 stycznia 2022 r., rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach. Rekrutacja uzupełniająca trwa do  20 maja 2022 o godz. 15.00. Dokumenty o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej lub o przyjęcie do szkoły podstawowej poza obwodem wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym należy składać osobiście w sekretariacie szkoły codziennie od 7.30 do 16.00.
Dokumenty do pobrania.

ZGŁOSZENIE DO SZKOŁY OBWODOWEJ

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA