Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

KONKURS PLASTYCZNY „Barwy przyjaźni”

domyślna zaślepka

KONKURS PLASTYCZNY

„Barwy przyjaźni”

Dzień Przyjaciela to coroczne święto, które jest obchodzone 9 czerwca. W ten dzień warto pokazać, jak ważni są dla nas przyjaciele. Z tej okazji serdecznie zapraszamy uczniów klas 1-6 do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Barwy przyjaźni”.

Cele konkursu: ukazanie wartości przyjaźni w życiu człowieka, pobudzenie wyobraźni uczniów, rozwijanie twórczości plastycznej uczniów.

Regulamin konkursu: 

 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 1-6.
 2. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej interpretację tytułu konkursu – należy ukazać skojarzenia związane z przyjaźnią. 
 3. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.
 4. Technika wykonania pracy: malarstwo lub rysunek.
 5. Format wykonania pracy: kartka A4.
 6. Forma wykonania pracy: praca płaska.
 7. Oceniane będą: samodzielność wykonania pracy, estetyka, zgodność pracy z tematem, sposób przedstawienia tematyki konkursu. 
 8. Prace muszą być podpisane z tyłu kartki i powinny zawierać: imię i nazwisko autora pracy, klasę, tytuł konkursu. 
 9. Prace należy składać do 26 maja 2023 r.:
 • w budynku Asala 107A lub pokój nauczycielski,
 • w budynku Cgabinet pedagoga.
 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 2 czerwca 2023 r.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

Organizatorzy: 

Jagoda Liszewska 

Katarzyna Olszewska