Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

KONKURS PLASTYCZNY  „Maskotka ze skarpetki” 

KONKURS PLASTYCZNY 

„Maskotka ze skarpetki” 

Z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa, który obchodzony jest 21. marca, serdecznie zapraszamy uczniów klas 1-6 do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Maskotka ze skarpetki”.

Cele konkursu: 

 • podnoszenie świadomości uczniów na temat Zespołu Downa, 
 • kształtowanie postaw szacunku i tolerancji wobec osób z Zespołem Downa, 
 • promowanie postawy ceniącej różnorodność, 
 • solidaryzowanie się z osobami z Zespołem Downa, 
 • rozwijanie twórczości uczniów poprzez działanie plastyczne. 

Regulamin konkursu: 

 1. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie maskotki z kolorowej skarpetki.
 2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów z klas 1-6. 
 3. Format: praca przestrzenna.
 4. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę.
 5. Oceniane będą: samodzielność, pomysłowość, estetyka oraz zgodność pracy z tematem konkursu. 
 6. Do pracy powinna być dołączona kartka z danymi autora pracy (imię i nazwisko, klasa). 
 7. Prace należy składać do organizatorów konkursu: 
 • w budynku A – sala 107, sala 203 lub pokój nauczycielski,
 • w budynku C – gabinet pedagoga. 
 1. Prace należy dostarczyć do 15.2023r. 
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20.03.2023r. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Organizatorzy: 

Anna Struwe,

Anna Szczepankowska, 

Jagoda Liszewska, 

Katarzyna Olszewska

{ppgallery}{/ppgallery}