Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

Konkurs plastyczny „Wiosenny motyl”

domyślna zaślepka

Konkurs plastyczny „Wiosenny motyl”

Przywitaliśmy wiosnę. Z tej okazji serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału

w konkursie plastycznym  pt.  „Wiosenny motyl”. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1-3.

W ramach pracy konkursowej należy wykonać motyla zgodnie z zasadami:

  • technika dowolna, format dowolny,
  • forma: praca płaska lub przestrzenna.

Oceniane będą: samodzielność, pomysłowość, estetyka wykonania i zgodność pracy z tematem.

Zdjęcia prac należy przesłać na adres e-mail: agnieszka.rogoz@spbb.pl lub jagoda.liszewska@spbb.pl

Prace konkursowe prosimy podpisać w tytule: nazwa konkursu, imię i nazwisko, klasa.

Termin wykonania: do 31.03.2021r. Ogłoszenie wyników nastąpi do 12.04. 2021r.

Serdecznie zapraszamy!