Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

Liga zadaniowa

domyślna zaślepka

 Liga zadaniowa

Od wielu lat nasza szkoła bierze udział w konkursie „Liga zadaniowa konkurs przedmiotowy z matematyki” pod patronatem Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz Polskiego Towarzystwa Matematycznego dla uczniów województwa kujawsko – pomorskiego.

Mamy wyniki edycji 2021/2022

Poziom klas VI
  Wojciech Jurek I miejsce
  Antoni  Czapkowski I miejsce
  Dominika Radziejewska III miejsce
  Damian Szwarc III miejsce
  Szymon Gotowicz wyróżnienie

 Poziom klas VII

  Dorota Turowska  I miejsce
  Tymoteusz Czapkowski I miejsce
Dorota i Tymoteusz będą brali udział w IV etapie konkursu, w czasie którego zawalczą o tytuł laureata lub finalisty tego konkursu.
Gratulujemy!!!