Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

Międzyszkolny Konkurs Tańca

Międzyszkolny Konkurs Tańca 

 

W sobotę 22 kwietnia 2023 r.

o godz. 9.30 w auli odbędzie się 

 Międzyszkolny Konkurs Tańca 

 

ZAPRASZAMY:

*SOLISTÓW

* DUETY

* ZESPOŁY 

 

KAŻDY STYL TAŃCA MILE WIDZIANY!:)

 

KATEGORIE WIEKOWE:

klasy 0- I
klasy II – III 
klasy IV- VI
klasy VII -VIII
 

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU DO 7.04 2023r. w sali 104 u p.Magdy Piotrowskiej lub na adres mailowy : magdalena.piotrowska@spbb.pl ( imię i nazwisko/ nazwa zespołu i ilość uczestników, klasa, opiekun) 

 

SPRÓBUJ I TY!!!

 

 

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU TAŃCA

„TAŃCZYĆ KAŻDY MOŻE”

  1. Organizator: Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach.
  2. Termin: 22 kwietnia 2023r. od godziny 9.30  w auli Szkoły Podstawowej im. M. Rejewskiego, Białe Błota ul. Czysta 1, według harmonogramu: kategorii wiekowych od najmłodszych do najstarszych uczestników.  
  3. Cele: 

– promowanie aktywności twórczej wśród uczniów różnych szkół

– propagowanie kultury tanecznej
– rozwijanie zainteresowań i promowanie uzdolnień uczniów

– przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień

– nabywanie umiejętności zachowania się na scenie
– realizacja marzeń i ambicji
– budzenie wiary we własne siły i talent

 

  1. Zasady: 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0-8 – solistów, duetów czy zespołów, wysyłających wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY oraz ZGODĘ NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU do dnia 7.04.2023r.  mailowo na adres magdalena.piotrowska@spbb.pl 

 – Konkurs ma charakter otwarty, a udział jest bezpłatny. 

–  Występujący jest zobowiązany przygotować jeden występ taneczny, a  utwór do występu  dostarczyć na pendrive  w formacie mp3. 

–  Taniec oceni jury powołane przez organizatora. Ocena uczestników według kategorii wiekowych. 

–  Organizator przewiduje dyplomy dla wszystkich uczestników oraz puchary i medale dla laureatów konkursu ( posiłki oraz napoje w zakresie uczestników konkursu. )

– Kryteria oceny sędziowskiej będą stanowiły następujące elementy: technika taneczna, choreografia i ogólne wrażenie artystyczne. 

– Wręczenie nagród odbędzie się w dniu konkursu. 

– Wydarzenie będzie fotografowane przez organizatora. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć i filmów na stronach internetowych Szkoły.  

 

KONTAKT: Wszelkie pytania należy kierować na adres magdalena.piotrowska@spbb.pl lub pod numer organizatora – Magdalena Piotrowska 695 308 853 

 

ZGŁOSZENIE MAILOWE WYSŁANE DO DNIA 7. KWIETNIA 2023r. POWINNO ZAWIERAĆ: 

  1. Nazwę szkoły zgłaszającej uczestników :
  2. Imię i nazwisko opiekuna uczestnika/uczestników, numer telefonu i adres mailowy: 
  3. Imiona i nazwiska uczestników , nazwy zespołów  /KATEGORIA WIEKOWA/ KLASA/

 

Do zobaczenia! 

Zgoda na udział w konkursie