Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

MISTRZ RACHUNKU

MISTRZ RACHUNKU

Dnia 25.03.2019 roku w ramach „DNI MATEMATYKI” odbył się szkolny konkurs matematyczny „MISTRZ RACHUNKU”. Celem tego konkursu było doskonalenie i popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów, mobilizowanie  uczniów do samodzielnej i wytrwałej pracy oraz sprawdzenie umiejętności szybkiego rachunku. Konkurs przebiegał w poziomie klas czwartych, piątych, szóstych oraz po raz pierwszy w poziomie klas siódmych. Każdy uczeń  w ciągu 45 minut rozwiązywał oddzielny zestaw zadań. Uczniowie w ciągu całego czasu pracowali bardzo intensywnie i w dużym skupieniu, wykazując się  umiejętnością szybkiego  i poprawnego rachunku.

 Najlepsze wyniki  osiągnęli:

Poziom klas czwartych:

               I miejsce – Tymoteusz Czapkowski 45 p.

                II miejsce – Szymon Ptasznik 35 p.

                III miejsce – Marta Zdunek 30 p.

                                          Franciszek Kimpel 30 p.

                 IV miejsce – Antoni Prętki 29 p.

                 V miejsce – Iwo Boniecki 28 p.

 

Poziom klas piątych:

               I miejsce – Paulina Pudlich 48 p.

               II miejsce – Damian Kuczewski 46 p.

               III miejsce -Tymon Gotowicz 45 p.

                                      Olaf Hennig 45 p.

                IV miejsce – Michał Masierak 44p.

                V miejsce – Zuzanna Szymczak 42 p.

 

Poziom klas szóstych:

              I miejsce – Monika Czerniejewska 43 p.

                                       Dariusz Plichta 43 p.

                II miejsce – Iga Tomaszczyk 42 p.

                III miejsce – Julita Kurz 39 p.

                IV miejsce – Emilia Dębińska 37 p.

                V miejsce – Zofia Owedyk 34 p.

 

Poziom klas siódmych:

                I miejsce – Jakub Lau 35 p.

                II miejsce – Zofia Chojnacka 29 p.

                III miejsce – Mateusz Strehlke 27 p.

                IV miejsce – Szymon Nitschke 26 p.

                V miejsce – Julia Aranowska 23 p.

 

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!!!

{PPGALLERY}{/PPGALLERY}