Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

MISTRZ RACHUNKU

Dnia 21.04.2016 roku w ramach „DNI MATEMATYKI” odbył się szkolny konkurs matematyczny „MISTRZ RACHUNKU”. Celem tego konkursu było doskonalenie i popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów, mobilizowanie  uczniów do samodzielnej i wytrwałej pracy oraz sprawdzenie umiejętności szybkiego rachunku. Konkurs przebiegał w poziomie klas czwartych, piątych i szóstych. Każdy uczeń  w ciągu 45 minut rozwiązywał oddzielny zestaw zadań.

Uczniowie w ciągu całego czasu pracowali bardzo intensywnie i w dużym skupieniu, wykazując się  umiejętnością szybkiego  i poprawnego rachunku.

Najlepsze wyniki  osiągnęli:

 

Poziom klas czwartych:

I miejsce – Mateusz Strehlke

II miejsce – Piotr Jaroszewicz

III miejsce – Jakub Lau

 

Poziom klas piątych:

I miejsce Paulina Czyżewska

II miejsce – Krystian Mikołajczyk

Jan Romel

III miejsce – Szymon Lato

 

Poziom klas szóstych:

I miejsce – Karol Plichta

II miejsce – Magdalena Krzeszewska

III miejsce – Michał Gasiński

{PPGALLERY}{/PPGALLERY}