Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

MISTRZOWIE KODOWANIA

W tym roku szkolnym podobnie jak w ubiegłym nasza szkoła przystąpiła do kolejnej już IV edycji Mistrzów Kodowania.  Lista korzyści, jakie daje nauka programowania, jest długa. Kodowanie pozwala lepiej zrozumieć i wykorzystać nowoczesne rozwiązania techniczne. Sprawia , że uczeń nie jest biernym odbiorcą szeroko rozumianej technologii informacyjno-komunikacyjnej, ale potrafi ze zrozumieniem realizować z jej użyciem własne projekty i wykorzystywać dla własnych potrzeb.

W nowoczesnym społeczeństwie brak podstawowego zrozumienia zasad działania komputerów jest odpowiednikiem analfabetyzmu i utrudnia odnalezienie się w dzisiejszych realiach.

Podczas pierwszych zajęć uczniowie zaznajamiali się z  bardzo intuicyjnym i wizualnym programem Scratch, by na kolejnych zajęć tworzyć już swoje własne pierwsze projekty.

prowadząca zajęcia

Anna Olkowska

{PPGALLERY}{/PPGALLERY}