Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

„Mój Święty Mikołaj” KONKURS PLASTYCZNO – TECHNICZNY ORGANIZOWANY PRZEZ ŚWIETLICĘ W BUD. A

domyślna zaślepka

 

 „Mój Święty Mikołaj”

KONKURS PLASTYCZNO – TECHNICZNY

ORGANIZOWANY PRZEZ ŚWIETLICĘ W BUD. A

 

CELE:

 – podtrzymanie tradycji bożonarodzeniowych

 – rozwijanie umiejętności i upodobań plastycznych

TECHNIKA:

 – dowolna z wykorzystaniem różnorodnych materiałów plastyczno- technicznych

FORMAT  PRACY:

– dowolny

PRACA POWINNA ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE INFORMACJE :

– imię i nazwisko, wiek, klasę ucznia

OCENA PRAC:

– ocenie podlega: kompozycja, pomysłowość, oryginalność, wyjątkowość, estetyka, zgodność z tematem

TERMIN ODDANIA PRAC  UPŁYWA :

30 listopada 2022 r. –  ŚWETLICA w bud. A

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

Wyniki zostaną ogłoszone 6 grudnia 2022r.

ZASTRZEŻENIA ORGANIZATORÓW:

– prace plastyczne przekazane na konkurs nie będą zwracane autorom i zostaną umieszczone na szkolnej wystawie prac

– prace bez podpisu nie będą brały udziału w konkursie

Na zwycięzców czekają NAGRODY!!!