Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

Narodowy Spis Powszechny Ludności

domyślna zaślepka

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Noc spisowa.
Gminne Biuro Spisowe w Białych Błotach będzie pracować w nocy i czekać w
urzędzie na mieszkańców.
25 września br. tj. sobota w godzinach od 20.00 – do 24.00.
Serdecznie Zapraszamy!!!