Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

NOWOCZESNA EDUKACJA

NOWOCZESNA EDUKACJA

Gmina Białe Błota jest beneficjentem projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt nosi tytuł „Wsparcie szkół w nowoczesną edukację”, wartość projektu wynosi 613974,94 zł, tym dofinansowanie ze środków EFS 552577,44 zł.

Koordynatorem gminnym projektu jest wicedyrektor naszej szkoły p. Renata Karwowska. Podmiotami realizującymi projekt są: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łochowie, Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach, Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach. Czas realizacji od 2 listopada 2018 roku do 30 października 2020 roku.

Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów i nauczycieli, kształtowanie właściwych postaw wśród uczniów i indywidualnego podejścia nauczycieli do uczniów. Na efektywność prowadzenia zajęć wpływ ma tworzenie odpowiednich warunków pracy, dlatego zakres projektu obejmuje: dodatkowe zajęcia dla uczniów z nauk matematyczno-przyrodniczych, języka obcego i TIK, zajęcia z doradztwa zawodowego, wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi, doposażenie sal w niezbędny sprzęt i materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć oraz szkolenia dla nauczycieli.

W czwartek 12 grudnia zaproszeni przez dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach, p. Danutę Ferenstain goście mieli możliwość zapoznania się z pracownią sensoplastyki i integracji sensorycznej oraz pracownią chemiczno-fizyczną utworzonymi w ramach tego projektu. Odwiedzili nas p. Anna Borysiak – Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty, p. Dariusz Fundator – Wójt gminy Białe Błota, p. Patrycjusz Migawa – Kierownik COEiS oraz rodzice.

W sali sensoplastyki i integracji sensorycznej grupa uczennic z klas III prowadzona przez nauczycielkę p. Magdalenę Tulibacką zaprezentowała zajęcia, w których poprzez kreatywne „brudzenie się” wykorzystywała niezwykłe właściwości cieczy nienewtonowskiej. Do stymulacji zmysłów uczestnicy zajęć wykorzystywali naturalne produkty takie jak mąka ziemniaczana, naturalne barwniki, ryż. W sali uczniowie mają możliwość odbierania nowych bodźców, wzbogacenie doświadczeń oraz miłe spędzenie czasu w atmosferze relaksu i pełnej akceptacji.

W pracowni chemicznej uczniowie klasy VIII pod opieką p. Renaty Karwowskiej zaprezentowali techniki analityczne nowoczesnego laboratorium chemicznego, wykorzystując technologię cyfrową przeprowadzili pomiar pH roztworów za pomocą czujników połączonych z komputerem. Mydełka glicerynowe, świeczki i kule do kąpieli wykonali uczniowie klasy VII pod opieką p. Anny Owedyk. Możliwości kuchni molekularnej, w tym owocowy kawior i spaghetti wykonali uczniowie klasy VII przygotowani przez p. Iwonę Koślicką.

Na zakończenie prezentacji wszyscy mieli okazję poznać smak lodów przygotowanych w ciekłym azocie.

{PPGALLERY}{/PPGALLERY}