Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

O NAS

SPBB

Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach leży w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim. Nasza gmina Białe Błota leży tuż obok Bydgoszczy.

Nasza szkoła mieści się w trzech budynkach.

W budynku A (ul. Centralna 27) znajduje się:

 • 9 izb lekcyjnych dla uczniów z klas II – III,
 • 15 izb lekcyjnych dla uczniów z klas IV – VIII,
 • 2 pracownie komputerowe,
 • Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej,
 • biblioteka,
 • czytelnia,
 • świetlica,
 • sala gimnastyczna, salki gimnastyki korekcyjnej,
 • gabinety pedagoga, psychologa, logopedy,
 • gabinet terapii pedagogicznej,
 • gabinet pielęgniarki,
 • gabinet stomatologa,
 • Centrum Gier Planszowych

W budynku B (ul. Czysta 2) znajduje się:

 • 21 izb lekcyjnych,
 • 2 pracownie komputerowe,
 • Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej,
 • biblioteka,
 • czytelnia,
 • świetlica,
 • sala gimnastyczna, salka zajęć rehabilitacji ruchowej,
 • gabinet pedagoga, psychologa,
 • gabinet pielęgniarki,
 • Izba Tradycji,
 • Pracownia Ceramiki,
 • salka orkiestry dętej,
 • sklepik,
 • archiwum,

W budynku C (ul. Czerska 10) znajduje się:

 • 8 sal lekcyjnych,
 • świetlica, sala zabaw,
 • sala gimnastyczna,
 • stołówka,
 • gabinet terapii.

Nasza Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach jest szkołą dużą. We wrześniu 2017 r. połączyliśmy się z Publicznym Gimnazjum. Ale to nie przeszkadza w tym, aby być szkołą otwartą i przyjazną dzieciom.
Naszym nadrzędnym celem jest bezpieczny i twórczy rozwój uczniów.

W szkole jest pielęgniarka i stomatolog.  Uczniowie biorą udział w licznych akcjach profilaktycznych. Biorąc udział w rządowym programie „Owoce w szkole” czy „Szklanka mleka”, poznajemy zasady zdrowego stylu życia. W szkole powstały klasy z rozszerzonym wychowaniem fizycznym z zakresu sportów gimnastycznych oraz pierwsza klasa sportowa (piłka nożna).
W naszej szkole wszyscy uczniowie, którzy tego potrzebują mają dodatkowe zajęcia rozwijające ich szanse edukacyjne. Są to zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne, psychoedukacyjne, dla dzieci z dysleksją.

Ważne miejsce zajmują zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania uczniów. Działa wiele kół zainteresowań, m.in: plastyczne, taneczne, techniczne, teatralne, instrumentalne, matematyczne, przyrodnicze, polonistyczne, językowe, komputerowe. Działają 3 chóry szkolne – NUTKI, CHANSON i LEGATO. Chór Chanson realizuje Ogólnopolski Program Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska”.
Wielu naszych uczniów realizuje indywidualny program nauki dla uczniów szczególnie uzdolnionych.  Bierzemy udział w wielu konkursach, zawodach, wystawach, na których zdobywamy liczne nagrody i wyróżnienia.

W szkole odbywa się dużo imprez, konkursów i zabaw. Również w soboty jest gwarno i wesoło. W ramach Aktywnych Sobót odbywają się zajęcia sportowe, warsztaty artystyczne, muzyczne. Bardzo często są to szkolne biwaki.   Wychowawcy i nauczyciele organizują bardzo dużo wyjść i wycieczek.

Ważne miejsce w naszej szkole zajmują edukacja patriotyczna i kultywowanie tradycji. Opiekujemy się grobami zasłużonych Polaków oraz pomnikami ku czci.

{ppgallery}

sala gimnastyczna

korytarze

szatnie

{/ppgallery}

{ppgallery}BibliotekaBibliotekaBibliotekaBibliotekaBiblioteka

sala zerówki sala zerówki sala zerówki sala I - III sala IV - VI sala IV - VI salka gimnastyki korekcyjnej salka gimnastyki korekcyjnej gabinet pedagoga gabinet logopedy świetlica

Izba Tradycji

gabinet pielęgniarki

gabinet stomatologa
gabinet stomatologa

{/ppgallery}

{ppgallery} {/ppgallery}