Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

Od 14 listopada 2022 roku obowiązuje nowy harmonogram dowożenia i odwożenia dzieci w Szkole Podstawowej im. M. Rejewskiego.

domyślna zaślepka

Od 14 listopada 2022 roku obowiązuje nowy harmonogram dowożenia i odwożenia dzieci w Szkole Podstawowej im. M. Rejewskiego.

 

Dowożenie do szkoły.

Odjazdy z szkoły.