Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

Ogłoszenie o naborze uczniów do projektu unijnego

domyślna zaślepka

Ogłoszenie o naborze uczniów do projektu unijnego

 „Lepsza przyszłość w dobrej szkole”

Termin składania formularzy zgłoszeniowych: do 28.01.2022 r.

Ogłaszamy nabór dla uczniów – uczestników zajęć dodatkowych realizowanych w ramach projektu– „Lepsza przyszłość w dobrej szkole” realizowanego przez Gminę Białe Błota w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. 

W ramach projektu od 01.02.2022 w szkole zorganizowane zostaną koła zainteresowań: matematyczne, fizyczne, chemiczne, geograficzne, przyrodnicze, biologiczne, zajęcia z j. angielskiego, zajęcia z j. niemieckiego, zajęcia z Integracji Sensorycznej oraz sensoplastyka.

Projekt realizowany jest w okresie:  od 03.01.2022 r. do 31.03.2023 r.

Kontakt: renata.karwowska@spbb.pl