Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA JEJ FUNKCJONOWANIA W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM COVID – 2021

domyślna zaślepka

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA JEJ FUNKCJONOWANIA W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM COVID – 2021

 

 1. Wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły obowiązuje stosowanie się do rygorów sanitarnych i wytycznych GIS, MEiN i MZ.
 2. Zobowiązuje się wszystkich rodziców do odpowiedzialnego przysyłania do szkoły dzieci zdrowych (bez objawów infekcji).
 3. Zobowiązuje się rodziców do odbierania telefonów ze szkoły lub niezwłocznego oddzwaniania.
 4. Zobowiązuje się rodziców do bieżącego uaktualniania danych kontaktowych.

 1. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualna osłonę nosa i ust do zastosowania przestrzeni wspólnej szkoły.
 2. Wszyscy uczniowie klas 1-3 wchodzą i wychodzą ze szkoły wyznaczonymi wejściami.
 3. Wszystkich wchodzących na teren szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk.
 4. Osoby postronne nie mogą wejść na teren szkoły bez uzasadnionego powodu.
 5. Obowiązuje telefoniczne lub elektroniczne umawianie się na spotkania z wychowawcami, specjalistami, dyrekcją szkoły.
 6. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny – częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 7. W miejscach wspólnych, w których nie ma możliwości zachowania dystansu fizycznego (hole, toalety, szatnie) zobowiązuje się uczniów i wszystkich pracowników szkoły do osłony ust i nosa.
 8. Nauczyciele dbają o to, aby uczniowie regularnie myli ręce – szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 9. Każdy oddział przebywa w wyznaczonej i stałej Sali lekcyjnej. Podczas przerw każda sala jest wietrzona.
 10. W każdej sali znajduje się płyn do dezynfekcji oraz zapasowe maseczki.
 11. W każdym pomieszczeniu w szkole znajdują się regulaminy/procedury sanitarne.
 12. Wychodzenie uczniów na przerwy i obiady reguluje wychowawca klasy wg. ustalonego harmonogramu.
 13. Świetlice szkolne pracują bez zmian. Ostatni kurs autobusu szkolnego – godzina 13.50.
 14. W szkole obowiązuje zakaz korzystania z poidełek.
 15. Uczniowie przynoszą do szkoły tylko NIEZBĘDNE przybory, podręczniki, zeszyty, strój na w-f, posiłek. Zakazuje się przynoszenia zabawek i innych zbędnych rzeczy.
 16. W szkole znajduje się izolatorium.