Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

PASOWANIE NA UCZNIA

Dzień 18 października był wyjątkowym dniem dla pierwszoklasistów, którzy złożyli ślubowanie i zostali przyjęci do grona uczniów Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach.
Uroczystość rozpoczęliśmy przemówieniem pani dyrektor Danuty Ferenstein oraz zgromadzonych gości. Następnie dzieci przedstawiły część artystyczną, która została owacyjnie przyjęta. Pierwszoklasiści z dumą zaprezentowali wiersz Władysława Bełzy „Katechizm polskiego dziecka” i zaśpiewali piosenki, przekonując wszystkich zgromadzonych gości o tym, że „Pierwszaki nie płaczą!”.

Następnie uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie, a pani dyrektor Danuta Ferenstein oraz panie wicedyrektor Joanna Załęgowska i Bernadetta Drzewiecka dokonały pasowania na ucznia Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów oraz upominków. Spotkanie to dostarczyło niezapomnianych wrażeń zarówno dzieciom, rodzicom, jak i wszystkim gościom.

{PPGALLERY}{/PPGALLERY}

foto: Ciemniecka