Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

„MEDAL ZŁOTY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ”

14 października 2014 roku w sali Kinoteatru Klubu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych przy ulicy Dwernickiego 1 w Bydgoszczy odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, będąca wyjątkowym i szczególnym dniem dla nauczycieli i pracowników oświaty. Na spotkanie zaproszono wyróżnionych odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

Nauczycielka naszej szkoły Pani Aleksandra Pochojka otrzymała odznaczenie państwowe „Medal Złoty za Długoletnią Służbę”. Odznaczenia wręczała Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pani Ewa Mess w towarzystwie Pani Anny Łukaszewskiej Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Serdecznie gratulujemy!

{PPGALLERY}{/PPGALLERY}