Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

PODZIĘKOWANIA

Jak co roku, w naszej szkole organizujemy paczki świąteczne dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej. W tym roku do grupy osób, które pragnęliśmy obdarować drobnymi prezentami dołączyły także dzieci z Ukrainy.
Nie udałoby się nam tego zrealizować, gdyby nie nasi kochani darczyńcy:
Bank Spółdzielczy Bydgoszcz
Nadleśnictwo Bydgoszcz
Magadyne Production Poland sp. zo.o
Pan Dariusz Jeszka
Pan Paweł Kania
Pan Paweł Białożyk
Pani Agnieszka Meder

Dzięki Waszej pomocy przygotowaliśmy 116 paczek dla najbardziej potrzebujących.
Za waszą ofiarność i hojność serdecznie dziękujemy.