Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

Półkolonie letnie

Półkolonie letnie

Wójt Gminy Białe Błota Dariusz Fundator oraz dyrektorzy placówek zapraszają dzieci na gminne półkolonie letnie pod hasłem „Z profilaktyką na ty”. Wszelkie informacje pod nr tel. 52 381 40 11, 381 47 77 Zajęcia programowe będą prowadzone w gminnych szkołach oraz w świetlicach wiejskich, na trzech turnusach w godz. od 9.00 do 14.00:

Nasza szkoła organizuje 2 turnusy:

Turnus „I” – od 4 lipca do 8 lipca,

Turnus „II” – od 11 lipca do 15 lipca.

Zapraszamy dzieci szkolne, z klas 1-8. Półkolonie są nieodpłatne. Liczba miejsc jest ograniczona. Grupa dzieci do 10 roku życia liczy do 15 osób, powyżej 10 roku życia – do 20 osób. Każda grupa ma dwóch wychowawców. Oferujemy zajęcia  świetlicowe, zajęcia sportowe, konkursy, wycieczkę autokarową, zajęcia profilaktyczne. Każdego dnia dzieci otrzymają obiad i butelkę wody. Dla dzieci zainteresowanych i zdeklarowanych rodziców oferujemy opiekę świetlicową przed zajęciami programowymi od 7.30 do 9.00 i po, od 14.00 do 16.30. Dochodzenie dziecka na zajęcia i powrót do domu jest zadaniem rodziców. Nie dowozimy autobusami szkolnymi. Zapisy przyjmujemy od 23 maja do 10 czerwca br.

Jak zapisać dziecko na półkolonie?

  1. Pobrać, wypełnić, podpisać dokumenty, które znajdują się na stronie

internetowej szkoły lub w sekretariatach.

  1. Odesłać dokumenty (sekretariat@spbb.pl) lub dostarczyć dokumenty do

sekretariatu w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca br.

Chcielibyśmy, aby z tej formy letniego wypoczynku skorzystała jak największa liczba dzieci, dlatego uprzejmie informujemy, że dziecko można zapisać tylko w jednym punkcie organizacyjnym na jeden turnus. Zapisanie dziecka na kolejny turnus

możliwe będzie po 10 czerwca w przypadku wolnych miejsc.

Deklaracja udziału w półkoloniach