Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

Prewencyjne spotkanie z policją

domyślna zaślepka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prewencyjne spotkanie z policją
 
W dniu 1.12.2021 r. klasa 4 f gościła na lekcji z wychowawcą przedstawicieli lokalnej Policji. 
Podczas spotkania poruszona została tematyka rozwiązywania konfliktów rówieśniczych oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich. Celem tej inicjatywy jest podniesienie świadomości prawnej wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie właściwych postaw uczniowskich, przeciwdziałanie i eliminowanie wszelkich aspektów agresji życia szkolnego.
 
Tekst i foto K. Ślefarska