Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

„Program Polityki Zdrowotnej w zakresie walki z otyłością wśród uczniów klas I – VIII Szkół Podstawowych na terenie Gminy Białe Błota w latach 2020 – 2025”,

domyślna zaślepka

„Program Polityki Zdrowotnej w zakresie walki z otyłością wśród uczniów klas I – VIII Szkół Podstawowych na terenie  Gminy Białe Błota

w latach 2020 – 2025”,

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

             Serdecznie zapraszamy Was i Wasze dzieci do wzięcia udziału w programie polityki zdrowotnej p.n. „Program Polityki Zdrowotnej w zakresie walki z otyłością wśród uczniów klas I – VIII Szkół Podstawowych na terenie Gminy Białe Błota w latach 2020 – 2025”, realizowanym w roku  2021.

             Nadwaga i otyłość to szczególnie niepokojący problem zdrowotny w odniesieniu do obecnej populacji dzieci. Jeżeli mamy zdefiniować otyłość, to najczęściej określana jest
w nazewnictwie medycznym jako stan patologicznego (chorobowego) zwiększenia masy tkanki tłuszczowej w organizmie. Zdrowa dieta pomaga chronić przed niedożywieniem we wszystkich jej aspektach, a także przed chorobami niezakaźnymi w tym cukrzycą, chorobami serca, udarem oraz nowotworem. Brak aktywności fizycznej w połączeniu z niezdrową dietą stanowi globalne zagrożenie dla zdrowia. Zdrowe praktyki dietetyczne powinny rozpocząć się na wczesnym etapie życia. Pobór energii (kalorie) winien być zrównoważony z wydatkiem energetycznym. Zwiększona produkcja przetworzonej żywności, szybka urbanizacja oraz zmieniający się styl życia doprowadziły do zmiany wzorców żywieniowych. Ludzie spożywają więcej produktów o wysokiej zawartości energii, tłuszczów, cukrów oraz soli, zapominając
o spożyciu odpowiedniej porcji owoców, warzyw czy błonnika.

Problem dziecięcej nadwagi i otyłości stał się jednym z głównych wyzwań dla zdrowia publicznego w wielu krajach na całym świecie. Według ostatniego raportu WHO blisko 41 mln dzieci poniżej 5 roku życia obciążonych było nadwagą lub otyłością. W Polsce występowanie nadwagi i otyłości u dzieci jest na średnim poziomie. W związku z faktem, że dzieciństwo
i dorastanie są okresami krytycznymi w rozwoju otyłości i jej powikłań, potrzeba skutecznych strategii, by im przeciwdziałać. 

Sposobem na zahamowanie rosnącej fali dziecięcej nadwagi i otyłości mogą być szeroko zakrojone programy profilaktyczne. Aby zapobiegać narastającemu zjawisku otyłości wśród dzieci niezbędna jest profilaktyka, której realizatorem na terenie Gminy Białe Błota jest Centrum Medyczne IKAR w Białych Błotach, które w ramach programu oferuje świadczenia
z zakresu:

 

  • edukacji żywieniowej,
  • aktywności ruchowej,
  • zmiany nawyków żywienia.

                  Program skierowany jest do uczniów  klas I-VIII Szkół Podstawowych na terenie Gminy Białe Błota. Każdy uczeń szkoły na terenie Gminy Białe Błota z grupy docelowej spełniający warunki włączenia do programu, będzie mógł skorzystać z bezpłatnego wsparcia
w ramach programu. Po zweryfikowaniu formalnym warunków włączenia (status ucznia, zgoda na uczestnictwo) rodzice dzieci będą informowani o możliwości umówienia wizyty, celem dokonania kwalifikacji medycznej. Przy okazji badania lekarskiego związanego z pomiarem antropometrycznym personel biorący udział w interwencji przeprowadzi działania z zakresu promocji zdrowia. Uczestnikowi programu zostaną przedstawione informacje z zakresu przeciwdziałania nadwagi i otyłości. 

 Programu zaplanowano przeprowadzić w 2 etapach:

 I etap: (kwalifikacja do programu): badania antropometryczne (pomiar masy ciała i wzrostu dzieci oraz określenie wskaźnika BMI wg siatek centylowych) oraz działania edukacyjne
w formie grupowej dla wszystkich uczniów szkół z Gminy Białe Błota, w działaniach edukacyjnych wskazane jest uczestnictwo w zajęciach również rodziców dzieci (badania kwalifikujące do udziału w programie przeprowadzone zostaną w szkołach, w gabinetach pielęgniarek szkolnych. 

II etap: działania edukacyjne oraz konsultacje w formie indywidualnej lub grupowej
ze specjalistami dla dzieci i rodziców/opiekunów dzieci z rozpoznaną w etapie pierwszym nadwagą i/lub otyłością (konsultacje z lekarzem specjalistą w zakresie chorób dziecięcych oraz chorób metabolicznych, psychologiem, dietetykiem, specjalistą aktywności fizycznej).

                   

Organizatorem programu jest Gmina Białe Błota.
Program w całości finansowany jest z budżetu Gminy Białe Błota.

OSOBA KOORDYNUJĄCA: ALINA MESZYŃSKA, WŁADYSŁAWA KACZMAREK

TEL KONTAKTOWY: 52 322 99 99

CENTRUM MEDYCZNE IKAR

  1. BARYCKA 38, 86-005 BIAŁE BŁOTA

MAIL: bialeblota@ikar.bydgoszcz.pl