Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

„Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Białe Błota na lata 2020 – 2025”

domyślna zaślepka

    „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)

w Gminie Białe Błota na lata 2020 – 2025”

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

        Gmina Białe Błota dołączyła do rosnącej rzeszy samorządów, które aktywnie wspierają profilaktykę nowotworową w Polsce. Wójt oraz Rada Gminy Białe Błota zadecydowali  o sfinansowaniu szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), odpowiedzialnemu za powstawanie między innymi raka szyjki macicy, raka sromu, raka pochwy, raka odbytnicy oraz brodawek płciowych.

W ramach realizacji „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Białe Błota” w roku 2021 rozpoczynamy kolejny cykl szczepień ochronnych przeciwko HPV u dziewcząt zamieszkałych na terenie Gminy Białe Błota. Szczepieniem objęte są dziewczęta urodzone w 2009 roku. Decyzję o realizacji programu podjęto na podstawie rekomendacji specjalistów, światowych i polskich towarzystw medycznych. Koszt szczepień w całości zostanie pokryty z budżetu Gminy Białe Błota

      Wirus HPV odpowiada za zmiany przednowotworowe i nowotworowe na błonach śluzowych narządów płciowych i innych okolic ciała. W skali całego świata rak szyjki macicy jest drugim, co do częstości rakiem, który dotyka kobiety.

      Wirus HPV jest również odpowiedzialny za zmiany przednowotworowe i nowotworowe pochwy oraz sromu, jak również brodawki zewnętrznych narządów płciowych (tzw. kłykciny kończyste). Zakażeniu wirusem można zapobiegać wykonując szczepienia ochronne. Istotne jest, by szczepienia zostały wykonane jak najwcześniej, najlepiej przed inicjacją seksualną.

      Bezpieczeństwo i skuteczność stosowanej szczepionki były poddane ocenie podczas wieloletnich badań klinicznych. Szczepionka nie zawiera żywego materiału biologicznego, więc nie może sama doprowadzić do zakażenia. Szczepionka pomaga układowi odpornościowemu rozpoznać i zniszczyć wirus, zanim dojdzie do pełnej infekcji  oraz prowadzi do powstania pamięci immunologicznej zapobiegając rozwojowi objawów po zakażeniu.

 Realizatorem programu wyłonionym w drodze konkursu jest:

Centrum Medyczne IKAR

Barycka 38

Białe Błota

tel. 52 322 99 99, 52 330 91 46

e-mail: szczepienia_bialeblota@ikar.bydgoszcz.pl

                         Udział Państwa dziecka w programie wymaga, tak jak i w przypadku innych szczepień, Państwa zgody i poprzedzony będzie konsultacją medyczną lekarza uprawnionego do prowadzenia szczepień profilaktycznych.

 

        Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Białe Błota

na lata 2020 – 2025”

 finansowany z budżetu Gminy Białe Błota

 

 

OSOBA KOORDYNUJĄCA:  LIDIA MARACH

TEL KONTAKTOWY: 52 322 99 99

CENTRUM MEDYCZNE IKAR

BARYCKA 38, 86-005 BIAŁE BŁOTA

MAIL: bialeblota@ikar.bydgoszcz.pl

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Białe Błota oraz Centrum Medyczne IKAR przy ul. Baryckiej 38
w Białych Błotach serdecznie zapraszają na  bezpłatne szczepienie przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dziewczęta urodzone w 2009 roku  zamieszkałe na terenie Gminy Białe Błota. Koszt szczepień pokrywany jest ze środków pochodzących z budżetu Gminy Białe Błota.

 

Szczepionka by była skuteczna musi być podana dwukrotnie w odstępie 6 miesięcy.

Konieczne również będzie podpisanie zgody na szczepienie dziecka. 

Jednocześnie informujemy iż ilość szczepionek jest ograniczona.
W związku z powyższym prosimy o jak najszybszą rejestrację w Centrum Medycznym IKAR ul. Barycka 38 w Białych Błotach.

 

Szczegółowe informacje oraz rejestracja dotycząca szczepień jest dostępna pod nr telefonów  52 322 99 99, 52 330 91 46 w godzinach pracy Centrum Medycznego lub e-mail: szczepienia_bialeblota@ikar.bydgoszcz.pl

 

 

Wójt Gminy Białe Błota                                         Dyrektor Centrum Medycznego IKAR

    Dariusz Fundator                                                                   Maciej Borowicz