Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

JESIENNE DRZEWA

Dzieci z klasy I h bardzo aktywnie uczestniczą w zajęciach artystycznych, na których poznają różne techniki plastyczne, a przy okazji miło spędzają ze sobą czas.

Ponieważ jesień skłania do refleksji jak również do twórczych działań, postanowiliśmy wykonać z krepy jesienne drzewa. Podobnie jak jesień maluje świat różnymi kolorami, tak i my namalowaliśmy nasze drzewa…farbkami!

{PPGALERY}{/PPGALLERY}